... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Rok růže: aneb letošní rok patří Rožmberkům

8. ledna 2011 v 19:11 | LaVoisin |  Kulturní historické akce
Petr Vok
Český Krumlov - Zahájení výstavy Rok růže na Pražském hradě na začátku prosince předznamenalo celoroční akci, která připomene významný jihočeský šlechtický rod. Projekt Rožmberský rod se vztahuje ke 400 letům, které uplynou 6. listopadu od smrti Petra Voka (1939-1611), posledního z Rožmberků, na zámku v Třeboni. Rožmberský rok tvoří řada kulturních akcí, mimo jiné i Renesanční noc, která účastníkům umožní vrátit se v čase do rožmberských časů.


Příběh města Krumlova (Regionální muzeum, 23. 9. 2010 - 31. 12. 2011)

Fotografie, dokumenty i obrazy návštěvníkům Regionálního muzea přibližují, jak se během několika staletí Český Krumlov proměnil. Zavítat mohou do dobové lékárny, školní třídy, pánského pokoje nebo prodejny kávy. Součástí výstavy je i přes osmdesát cenných originálních listin a archivních dokumentů, mezi nimi i nevelká, latinsky psaná pergamenová listina, v níž je Český Krumlov poprvé nazván městem. Svou početí ji Jindřich I. Z Rožmberka stvrdil 2. srpna 1309. V Regionálním muzeu jsou vystaveny listiny Petra Voka, Marie Terezie nebo Rudolfa II. Příběh města Krumlova vypráví muzeum na pokračování - první část, období od nejstarší historie města do roku 1945, byla otevřena 23. září; druhá část, mapující období od konce 2. světové války až do současnosti, bude otevřena 20. ledna 2011. Obě jsou k vidění až do konce roku 2011.


Hradní muzeum (Státní hrad a zámek Český Krumlov, od 11. 1. 2011)

Nové Hradní muzeum našlo místo v dosud nevyužité budově Hrádku na druhém nádvoří krumlovského zámku. Expozice zavede diváky cestou časem do dob pánů z Krumlova, Rožmberků a dalších významných šlechticů, kteří v průběhu staletí ve městě sídlili. Muzeum představí exponáty ze zámeckých depozitářů - sbírku schwarzenberské gardy, artefakty z mincovny a zbrojnice nebo maketu českokrumlovského hradu. A také torzo barokního relikviáře s kostrou sv. Reparáta z bývalého kláštera minoritů v Českém Krumlově. Prohlídkovou trasu uzavře kinematograf, v němž se budou promítat filmy z počátku 20. století. Snímky natáčeli členové rodu Schwarzenbergů například na nedalekém zámku na Červeném Dvoře a dosud byly ukryty v depozitářích krumlovského a hlubockého zámku.


Rožmberkové (Regionální muzeum, 20. 6. 2011 - 31. 12. 2011)

Výstava se věnuje dobové kultuře odívání na dvoře Rožmberků. Originální historické kostýmy z doby renesance se v muzejních sbírkách nacházejí pouze výjimečně, a proto se Regionální muzeum rozhodlo vytvořit několik propracovaných replik. Zhotoveny jsou podle dobových portrétů Viléma z Rožmberka, Petra Voka z Rožmberka, Evy z Rožmberka a Bohunky z Rožmberka. Návštěvníci se zároveň dozvědí více o renesanční módě a odívání, poznají technologii výroby replik historických kostýmů a seznámí se se současným využitím historických kostýmů.


Slavnosti pětilisté růže (17. 6. 2011 - 19. 6. 2011)

Slavnosti pětilisté růže opět nejen Krumlovským umožní nahlédnout během jednoho víkendu do doby renesance. Ústřední postavou akce bude na rozdíl od předchozích ročníků nikoli Vilém, ale Petr Vok z Rožmberka. V rámci slavnosti proto budou připomenuty některé osudové události a legendy s ním spojené - například jeho sňatek s Kateřinou z Ludanic nebo pověst o Bílé paní. Program dále doplní historický turnaj a historická hostina.


Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami(Valdštejnská jízdárna v Praze a Státní hrad a zámek Český Krumlov)

Na výstavě, která podle autorů bude rozsahem srovnatelná s výstavami Rudolf II. a Praha nebo Karel IV. - císař z boží milosti, budou vůbec poprvé na jediném místě shromážděny významné artefakty spojené s historií rodu Rožmberků. K nejvýznamnějším exponátům budou patřit díla Mistra Třeboňského oltáře Kříž Záviše z Falkenštejna, který se stal nedávno národní kulturní památkou.Nepůjde o jedinou expozici, která připomene Rožmberky mimo Krumlov - v současnosti probíhá na Pražském hradě, v Rožmberském paláci, výstava Rok růže, která je úvodní akcí celého Rožmberského roku.


Renesanční noc 16. 9. 2011

16. září ožijí zámecké prostory dvorskou kulturou rožmberských rezidencí. Akce se chce pokusit vykreslit dokonalý obraz renesanční doby, v němž by účastníci mohli okusit život za vlády Rožmberků. Budou se moci zaposlouchat do renesanční hudby, přiučit se dobovým tancům, ochutnat dřívější gastronomii a užít si různé druhy renesanční zábavy.
Od ledna budou také k dispozici v informačním centru rožmberské cestovní pasy, které mají inspirovat k návštěvě zajímavých míst spojených s Rožmberky.


A pro ty, kdo by čirou náhodou rod Rožmberků neznal, krátké seznámení s rodem: 

Rožmberkové vznikli jako jedna z rodových větví Vítkovců. Patřili mezi nejvýznamnější a nejvlivnější české šlechtické rody. Jejich členové zastávali funkce u českého královského či říšského císařského dvora a často se za dobu třísetletého trvání rodu velmi výrazně zapsali do dějin českého státu.

Poslední Rožmberk Petr Vok se správy rožmberského majetku ujal až po smrti Viléma roku 1592. Často a podle historiků chybně bývá zachycován jako prostopášník a zhýralec. "Pil, jedl a hodoval, jak bylo tehdy obvyklé, jenomže o tom zanechal zápisky," vysvětlil Václav Rameš ze Státního oblastního archivu v Třeboni. V tzv. pokutním registru jsou zapsáni jeho hosté, kteří porušily Vokova hodovní pravidla. "Když se někdo provinil, musel se napít a zapsat. Jsou tam různé sentence, různé názory, jak byl kdo co schopný podle množství alkoholu napsat," doplnil Rameš.

Navzdory své pověsti byl ale Petr Vok mužem vzdělaným, osvíceným a poddaní ho měli rádi. Nejen proto, že dvakrát denně rozdával chudým jídlo a pití. "Dokonce, když umořoval dluh po svém bratru Vilémovi, tak nezvyšoval daně ani nezaváděl nové," dodal kastelán třeboňského zámku Pavel Hofman.

O Velikonocích roku 1602 se Vok přestěhoval do Třeboně. Přivezl s sebou i rodinný archiv, v němž se kromě množství archiválií ukrývá i originál Vokova pečetního prstenu, který se zachoval, přestože pečetidla musela být zničena, aby nedošlo k jejich zneužití. V Třeboni o devět let později, ve dvaasedmdesáti letech, zemřel a rod Rožmberků vymřel po meči.


Zdroj: ČT24.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.