... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Abeceda - předchůdci člověka

14. května 2009 v 13:33 | LaVoisin |  Pravěk
Když se řekne evoluce člověka, mnozí si vybaví jméno anglického přírodovědce Charlese Darwina. Ten sice přímo neříkal, že člověk pochází z opice, ale i tak otřásl tehdejšími představami o vzniku lidské rasy v základech. Ve skutečnosti byla cesta tvůrčí síly přírody velmi klikatá, plná pokusů, omylů i náhodných vítězství.


Aegyptopithecus - je nejstarším tvorem, o němž bezpečně víme, že byl přímým předchůdcem člověka. Vznikl před desítkami milionů let, kdy se ze skupiny hmyzožravců vydělily první poloopice. Toto zvíře, vážící asi 4 kg, vypadalo jako dnešní gibbon. Skrývalo se v pralesích na území Egypta před 30 miliony let.


Australopithecus ramidus - objevil jej mezinárodní tým vědců v r. 1996 v etiopské poušti. Tedy jeho kosti staré 4,4 milionů let. Nový typ pračlověka dostal jméno, jež znamená v řeči místních Afarů "kořen". Ramidus měřil asi l30 cm a jedinci, jehož zbytky se našly, bylo 20 až 30 let. Fosilie ukazují, že tento tvor ještě anatomicky více připomíná šimpanze s určitými znaky lidské rasy. Část lebky směrem ke krku je charakteristická pro lidskou bytost, která už umí chodit po dvou. Podrobná analýza jeho čelistí a zubů dokazuje, že je to již první opravdová lidská bytost. Není vyloučeno, že zrovna on je tím slavným "chybějícím článkem" lidské vývojové větve spojujícím opice a člověka.


Gigantopithecus blacki - je příkladem příliš specializované formy lidoopa, který se nedokázal přizpůsobit. Tento obrovský lidoop žil na území dnešní Číny. Velikost nalezených fosilních zbytků ukazuje, že to byl lidoop velkých rozměrů, patrně největší z fosilních i žijících zástupců čeledi lidoopů. Tento lidoop se pro změnu specializoval na život ve stepi, a tak nepřežil změny, ke kterým došlo na asijském kontinentě během pleistocénu.


Hominidizace je proces, který rozděluje naše předchůdce na lidoopy a na zástupce lidské větve. U obou skupin se zvětšil mozek a došlo k přebudování centrální nervové soustavy. Zvýšila se hybnost horních končetin a zlepšila obratnost rukou. Hominidi byli schopni používat primitivní nástroje a příležitostně podnikali lov na malé a střední savce. Zástupci lidské větve prodělali radikálnější vývoj než zbývající hominidi. Dokázali se pohybovat po zadních končetinách. To mělo velký vliv na řadu změn v jejich tělesné konstituci, různých fyziologických změn a změn v oblasti chování a sociálních vazeb. Druhá fáze zahrnuje rozvoj rodu Australopithecus a vznik rodu Homo. Postava našich předků se zvětšovala, prodlužovala se délka dolních končetin, zkracovala a rozšiřovala se pánev. Postava se napřimovala. Zásluhou pohyblivého palce, který byl schopen protistojného postavení proti ostatním prstům, se zvětšila obratnost při manipulaci s předměty. Zvětšoval se mozek a mozková část lebky, obličejová partie se postupně zmenšovala. Čelisti se zkracovaly, špičáky zmenšovaly, rostla velikost stoliček. Byl to především vývoj lebky a ruky zástupců rodu Homo, který vedl k jejich postupnému odlišení od příslušníků rodu Australopithecus. Ve třetí etapě nastal mohutný rozvoj rodu Homo, který byl završen vznikem druhu Homo sapiens.

Homo erectus - byl první, kdo používal oheň, a je pravděpodobné, že právě tento magický nástroj dalekosáhle změnil jeho vzhled i chování. Homo erectus, tento takzvaný člověk vzpřímený, by si ve skutečnosti zasloužil jiné jméno. Vzpřímenou postavu měly již dlouhé generace jeho předků. Homo erectus však přispěl do knihy kulturního vývoje člověka kapitolou zcela jinou. Je prvním ze všech zástupců rodu Homo, o němž můžeme s jistotou říci, že již znal využití ohně, a proto by si snad zasloužil název "člověk ohňový." Homo erectus měl hrubě modelovaný obličej, malý široký nos a silné vystouplé čelisti. Měl nízké, dozadu ubíhající čelo, mohutné nadočnicové oblouky a spodní čelist bez brady. Přesto vše už více připomínal člověka než zvíře. Nosní otvor orientovaný čelně spolu s nosními dírkami nasměrovanými dolů je už znakem typicky lidským.


Homo habilis - tedy člověk zručný, vyráběl nástroje a této jistotě vděčí i za své jméno. Homo habilis byl podle vědeckých hypotéz prvním známým a současně nejprimitivnějším lidským druhem.


Homo sapiens - byla to opět Afrika, odkud se vynořil nejvyspělejší druh člověka. Africký Homo erectus měl patrně nějakou výhodu, která mu dopomohla k rychlejšímu vývoji než erectům v ostatních částech Starého světa. Tou výhodou mohlo být nejhustější osídlení erectů. Různé tlupy v Africe se mezi sebou křížily, až se z nich "vyšlechtil" anatomicky moderní člověk. Ten posbíral mnoho kladných inovací, jež mu zajistily jeho zdárné rozšíření po celém světě. Například u nějakého jedince se mohly vyvinout dokonalejší hlasivky, jež mu umožňovaly vydávat artikulované zvuky. Z artikulovaných zvuků se u něho i jeho potomků začala vyvíjet první skutečná mluvená řeč, doplňující vhodně řeč posunkovou. Nová řeč umožnila dokonalejší dorozumívání mezi členy tlupy. Díky rozvoji mluvené řeči se za několik statisíciletí bouřlivě rozvinul i mozek. A tak se v Africe zrodil Homo sapiens. Anatomicky moderní člověk (nebo-li Homo sapiens sapiens) se zrodil v Africe někdy před 100 000 lety.


Lucy - pojmenovaná podle slavné písničky od Beatles. Její pozůstatky z doby před 3,6 milionu let vykopali Američané v roce l984 v oblasti Hadar. Byl to opět nový typ hominida - vědci ho nazvali Australopithecus afarensis. Lucy byla metr vysoká, vážila 25 kg a chodila po dvou. Po Lucy je již vývoj rodu Homo popisován jednoznačně: od Homo habilis přes Homo erectus až po Homo sapiens.


Neandertálci - Antropologové spekulují, že neandertálci a moderní lidé tvořili dvě oddělené linie, které se odštěpily od společného předka před 200 000 lety, přičemž neandertálci se vyvíjeli v Evropě, kdežto anatomicky moderní lidé v Africe. Robustní tvar lebky a stavba jejich těla byly odpovědí na drsné životní podmínky, ve kterých žili. Starali se o nemocné a dorozumívali se přinejmenším kostrbatou řečí. V čem noví příchozí neandertálce převyšovali? Nebyla to síla zbraní, která dala předchůdcům současných Evropanů vyniknout. Především nebyli tak úzce specializovaní jako neandertálci. Byli schopnější, pohyblivější a pohotovější při vyhledávání zdrojů potravy, byli velmi společenští a dovedli se rychle učit novým věcem. Pěstovali bohaté sexuální styky, rychle se množili a ještě rychleji šířili do všech částí světa.


Oreopitek - je známým případem příliš specializovaného živočicha v pradávné epoše. Všechny fosilní zbytky oreopiteka byly nalezeny v hnědouhelných slojích. Z toho vědci usoudili, že byl vysoce specializován pro život v bažinatých pralesích. Po jejich ústupu se však už nedokázal změně prostředí přizpůsobit a bez potomků vyhynul.


Piltdownský žert - kdosi v roce 1912 vyrobil "zkamenělinu" obratným spojením lidské lebky s čelistí orangutana a nastrojil její "nález" v anglickém Piltdownu. Podvod byl prokázán až v roce 1953, hlavně kvůli tomu, že "piltdownský člověk" uspokojoval vědce a jejich lidskou sebelásku svým nádherně velkým mozkem.


Pra matka lidstva - Americký vědec Allan Wilson začal před lety zkoumat genetickou historii. Využil přitom skutečnosti, že geny mitochondrií -jakýchsi biologických malých sluncí, které plavou uvnitř organismu a zásobují ho energií - se vždy dědí z buňky vajíčka matky. Tak dokázal Wilson vysledovat původ lidí po ženské linii až k pramáti veškerého dnešního lidstva. Výsledek byl senzací. Pramáti lidstva byla podle jeho zjištění černá a potulovala se zhruba před 200 000 lety africkým busem. Z ní pocházejí všichni dnes žijící lidé. Wilson dokázal na základě genů rekonstruovat také rozšiřování člověka.


Proconsul africanus - jeden z článků ve vývoji dnešního člověka - žil v Keni před 20 miliony let. Tvor vysoký 70 - 80 cm o hmotnosti 11 kg chodil po čtyřech, živil se ovocem a bydlel na stromech. Ve srovnání s ostatními opicemi měl poměrně velký mozek: objem 170 cm3. Chápavá ruka vybavená zřejmě dobře oponovatelným palcem se vyvinula jako odpověď na stromový způsob života, neboť všichni stromoví živočichové mají "ručičky".


Ramapithecus - byl považován dlouho za dalšího předchůdce člověka. Toto metrové zvíře obývalo před 8 ažl5 miliony let nejen Afriku, ale i Evropu a Asii. To by znamenalo, že se pračlověk vyvíjel současně na několika místech. Avšak když molekulární genetici srovnali bílkoviny opic a lidí, přišli na to, že Ramapithecus do větve hominidů nepatří. Takže linie směřující k člověku zůstala v Africe, především v dnešní Etiopii a Tanzanii


Vznik člověka - umožnila katastrofa před 65 miliony let. Tehdy se ze Země vytratili pověstní veleještěři, kteří kralovali na pevnině, ve vodě a ve vzduchu, stejně jako všechna zvířata vážící přes 25 kg a mnohé další druhy organismů až po jednobuněčné. Tím se vytvořila ekologická nika pro expanzi savců, kteří za 130 milionů let své existence dosáhli maximální váhy 5 kg. Kdyby dinosauři panovali dál, savcům by chyběl prostor, a pokud by se zrodil rozum, dostali by ho jiní. Ovšem pro další vývoj se ukázali nejpřipravenější savci.

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Tondoc Tondoc | E-mail | Web | 19. prosince 2011 v 13:57 | Reagovat

No jasnačka souhlas

2 amenys amenys | 2. října 2012 v 19:25 | Reagovat

humus :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

3 amenys amenys | 2. října 2012 v 19:27 | Reagovat

humus :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

4 akasm akasm | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  :-!

5 akasm akasm | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  :-!

6 akasm akasm | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

:-!  :-!  :-!  :-!  :-!

7 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

8 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

9 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

10 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

11 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

12 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

13 jadsk jadsk | 18. září 2013 v 18:02 | Reagovat

gogoggoogogoogoog :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

14 gfrt gfrt | 3. září 2014 v 15:03 | Reagovat

:-)  :-(  ;-)  :-D  8-O  8-)  :-?  :-x  :-P  :-|  :-!  ???  :D  [:tired:]  O_O  :D  ???  :-!  [:tired:] trgrgrgrg

15 silonky silonky | 3. září 2014 v 15:03 | Reagovat

shajze

16 robin robin | E-mail | Web | 16. září 2014 v 13:43 | Reagovat

ja potřebuju do školy živočišný předchůdce člověka neví nekdo nějaké

17 raťafák raťafák | 15. května 2017 v 11:42 | Reagovat

čuuuus

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.