... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Václav IV: Vládl Čechám gay?

14. ledna 2009 v 12:29 | LaVoisin |  Čeští vladaři
Proč neměl syn Karla IV. děti?

Poprvé se žení v devíti letech s o pět let starší Johanou Bavorskou. Tři roky po její tragické smrti se jeho novou manželkou stává Žofie Bavorská. Ale ani s tou nemá žádného potomka. Byl snad Václav IV. neplodný? A nebo, jak si někteří historikové myslí, homosexuál?

Podezřelý je totiž Václavův (1361-1419) až někdy velmi zjevný odpor k ženám. Když je jeho první manželka Johana (1356-1386) v noci 31. prosince 1386 na Karlštejně nešťastnou náhodou zardoušena královými loveckými psy, pětadvacetiletý Václav se ani nezúčastní jejího pohřbu. Místo toho odjíždí na svůj oblíbený hrad Žebrák. Stejně tak chybí na slavnostní korunovaci své druhé ženy Žofie (1376-1425). Něco takového je s předpokládaným normálním chováním královského chotě jen těžko slučitelné.

Zatím žádný potomek
Václav IV. je zasnoubený ještě dříve, než se naučí chodit. Jeho otec, Karel IV., uzavře totiž dohodu s norimberských purkrabím Fridrichem V. Ke svatbě ale nedojde. Naskytne se jiná, lukrativnější manželka. Dědička uherského trůnu Alžběta má zajistit rozmach českých zemí. Václav se ale ani tentokrát svatby nedočká - obě strany i papež Urban V. slib zruší. Až teď přichází na řadu čtrnáctiletá Johana Bavorská, která si 29. září 1370 bere o pět let mladšího Václava IV. Manželství nebylo nikdy naplněno - Václav je v době její smrti bez potomka.

V tom není láska, jen politika
Už za tři roky ale Václav stojí před oltářem znovu. Vedle něho je neteř zesnulé manželky, Žofie Bavorská. I Václavova původní zamilovanost do mladičké Žofie může být jen předstíraná. Snad je dokonce oženěn proti své vůli. Tehdy třináctiletou Žofii přiváží na pražský dvůr její strýc Fridrich III. Možná je bere s sebou zcela záměrně. Vypadá to totiž, že sňatek více než z lásky vychází z vhodné politiky. Václav si sňatkem s chudou Žofií upevňuje postavení a na svoji stranu dostane zatím tolik vzpurný šlechtický rod Wittelbachů. Čechy se konečně mohou radovat, král je znovu ženatý.

Neplodný, nebo homosexuál?
Když totiž selhal pokus oženit ovdovělého panovníka s princeznou Janou, dcerou aragonského krále Jana I., mělo se za to, že je vše ztraceno a Václav zůstane bez potomka. Jak nám ale historie ukazuje, problém s následovníkem trůnu netkví v manželství. Ani sňatek se Žofií nenese žádné ovoce ve smyslu potomků. Byl snad král neplodný? To je jedna z variant, ta druhá spíš tipuje, že král byl orientován na stejné pohlaví. Ostatně naznačuje nám to i kronikář Václav Hájek z Libočan, který ani nikdy nepotvrdil pravdivost pověsti o králově krásné lazebnici Zuzaně. "Václav IV. se, jak známo, od mládí obklopuje nejrůznějšími milci, přítelíčky a důvěrníky z řad nižší šlechty a dokonce i měšťanstva jako jsou Jíra z Roztok, Těma z Koldic, Jan Čúch ze Zásady, Štěpán z Opočna či Zikmund Huler. Proč se král stýká právě s nimi a nevybírá si raději představitele vyšší šlechty, z nichž si tak udělá nepřátele na život a na smrt?"
Bujaré pitky a divoké hony
Původem nemajetní zemané jako Jíra z Roztok a měšťanští synkové nevalných mravních zásad jako Zikmund Huler si za pochlebování panovníkovi, přípravu divokých honů a bujarých pitek kupují královu přízeň, královské úřady. Nemálo se přitom na úkor království obohacují. Náboženský myslitel a sám drobný zeman Tomáš Štítný ze Štítného (1333-1401?) na ně nepřímo kriticky naráží a zároveň nabádá Václava IV., aby změnil svůj vztah vůči nim: "Počestno jest také králi nemieti obyčeje s chaternými a s lehkými lidmi, aby nezlehčal úmysl jeho." Nemohli být tito panovníkovi důvěrníci, na nichž přes všechny problémy lpěl, také jeho milenci?

Místo lovu k milencům
A proč se Václav uchyluje do odlehlých loveckých hradů a příliš se nezdržuje v Praze? Je to jen proto, že si údajně oblíbil samotu a propadal lovecké vášni? Co když skutečný důvodem těchto útěků je potřeba přísného soukromí, v němž by se mohl s milenci oddávat svým přirozeným sklonům? A co pověsti o tom, že se anonymně a pouze v doprovodu kata toulává po pražských krčmách? Nevyhledá přitom ve skutečnosti stejně sexuálně orientované mladé muže?

Václav IV. udává tón módě
Mnohé může naznačovat rovněž Václavova záliba v módním oblékání výstředních barev. Rád nosívá úzké nohavice, každou jiné barvy, a krátké přiléhavé kabátce z drahých látek. Svými současníky je považován za osobnost, která udává tón dobové módě a eleganci. Dá se říci, že se oblékal podobně jako dnešní gayové, kteří na sebe rádi upozorňují poslední módou a výraznými barevnými kombinacemi. Podobně je podezřelé i královo časté střídání nálad a prudké záchvaty hněvu, odpovídající spíše chování hysterické ženské anebo frustrovaného homosexuála.

Chtěl se zbavit orientace
Augustinián Ondřej z Řezna o Václavovi IV. píše, že "jej učinila proslulým špatná pověst…". A pražský kanovník Pavel Židek k tomu o panovníkovi dodává, že "panny, paní bral bezděky, a když mu bylo učiněno, aby nemohl roditi, kázal před sebú milostníkóm hřešiti, vzda-li by se jemu zachtělo". Podle Židka je tedy Václav voyeur, vzrušuje se pohledem na souložení jiných lidí, protože sám nebyl schopen normálního pohlavního styku.
Možná král chce tímto způsobem překonat zálibu ve stejném pohlaví a zbavit se homosexuální orientace. Vždyť homosexualita, ve středověku označovaná jako sodomie, je tehdy považována za ten nejtěžší zločin a hřích a králi přes jeho vysoké postavení a dynastický původ může prozrazení jeho odlišnosti způsobit vážné obtíže. Ostatně kdo ví, zda k prozrazení opravdu nedošlo. Potom by jeho dvojí zajetí a věznění, stejně tak sesazení z říšského trůnu a zbavení titulu římského krále mělo zcela jiné vysvětlení.

Žádné přímé důkazy nejsou
Václav IV. umírá v roce 1419 a nezanechává za sebou žádného potomka. I přes to je nepravděpodobné, že se někdy podaří stoprocentně potvrdit hypotézu, že byl tento český panovník ve skutečnosti gay. Leccos tomu sice nasvědčuje, leccos by to z jeho chování vysvětlovalo, ale zatím nemáme žádné přímé a usvědčující důkazy.

---

Veřejná zpověď anglického panovníka

• Mezi homosexuální panovníky, u kterých nelze o jejich orientaci pochybovat, patří známý rytířský idol a slavný anglický král Richard I. Lví srdce (1157-1199). Také on se chová velmi vyhýbavě k ženám a na rozdíl od Václava IV. ani neznáme žádnou pověst o nějakém jeho milostném románku.
• Až když je mu čtyřiatřicet, jeho matka Eleonora Akvitánská ho ožení s Berengarií Navarrskou, princeznou z bezvýznamného pyrenejského království Navarra. Ale ještě před touto svatbou se za Richardova pobytu na Sicílii odehraje zvláštní věc, kterou zaznamenávají četní kronikáři.
• Někdy v únoru 1191 se anglický král objevuje s nepokrytou hlavou a obnaženým trupem před jedním chrámem v Messině, poklekne na studenou dlažbu a vykoná veřejnou zpověď. Podle svědectví kronikářů se vyznává z "hříchů proti přírodě", aniž je však dále rozvádí, někteří letopisci se však zmiňují o "sodomii".

Král Opilec?
• Václav IV. si vysloužil přídomek Líný nebo také Opilec. Aeneas Silvius Piccolomini, pozdější papež Pius II. (1405-1464), o něm ve své Historii české napsal, že "byl… svému otci úplně nepodobný, oddaný rozkoším, vyhýbající se práci, daleko dbalejší vína než království svého…"
• Podle letopisce Ondřeje z Řezna byl však Václav IV. "výborným společníkem, moudrým a zdvořilým knížetem", ale jen když pil "pro radost nebo střízlivě". Pražský kanovník Pavel Židek o něm zase velmi neuctivě napsal: "Byl žráč a opilec".

Ženy odmítal a bál se jich
• Teprve příchod renesance uvolnil okovy, jimiž středověk spoutal smyslnost a sexualitu. Homosexuální sklony měli zřejmě náboženský myslitel a humanista Erasmus Rotterdamský (1467-1536), malíř a vynálezce Leonardo da Vinci (1452-1519) i další z renesančních géniů - sochař, malíř a básník Michelangelo Buonarotti (1475-1564).
• Mezi stejně založené muže zcela zjevně patřil i francouzský král Jindřich III. (1551-1589), poslední francouzský král z rodu Valois. Protože jeho manželství s Luisou Lotrinskou zůstalo bezdětné, což vzhledem k jeho sexuální orientaci nepřekvapuje, vymřel jím rod Valois a na trůn usedl jeho vzdálený bratranec Jindřich IV. Navarrský (1553-1610) z rodu Bourbonů.
• Dalšího francouzského krále s homosexuálními sklony Ludvíka XIII. (1601-1643) jistě dobře znají čtenáři Dumasových Tří mušketýrů. Ludvík měl k ženám vyslovený odpor, své manželky Anny Rakouské se bál a prchal od ní, jak mohl nejdál.
Zdroj: RF Hobby a časopis Epocha speciál. Děkuji
 

11 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Roberto Roberto | E-mail | Web | 13. října 2011 v 3:27 | Reagovat

Souhlasím, fajn článek a říkám si: Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem.:D

2 Soňa Soňa | E-mail | 11. června 2012 v 10:08 | Reagovat

No tak byli takoví, no...Když nic horšího. Nebyla to jejich volba, nevybrali si to. Takoví se narodili a byli nuceni s tím žít.

3 Alexa Alexa | 27. května 2014 v 18:29 | Reagovat

Dobře napsaný článek, ale vážně máš pro takovou zásadní teorii jen dva zdroje, a navíc jen časopisy? Jinak kudos ;-)

4 jmeeno jmeeno | 28. srpna 2014 v 21:20 | Reagovat

Tvrdit, že J9ra z Roztok byl bukvice - to je pěkná blbost. Je doložen jako milenec královny Žofie.

5 Friedrich Friedrich | E-mail | 14. září 2014 v 15:31 | Reagovat

[4]: jo, protože lidi prostě musí spát jen s muži nebo jen se ženami. jinak to nefunguje :D

6 hagridihratkysestiflercimcapem hagridihratkysestiflercimcapem | Web | 19. prosince 2014 v 20:28 | Reagovat

velmi zajímavé :D

7 Fefin Lisak Fefin Lisak | 15. dubna 2017 v 7:52 | Reagovat

Ten clanek je brak a informace tam jsou podávány dost dryacnicky. Tohle je vycucano z nejakeho platku typu Epocha nebo tak? To, ze Vaclav IV. nemel potomky by slo prisuzovat obecne spatne plodnosti lucemburku - samu Karlu IV. se jeho vymodleny nasledovnik narodil az v dost vysokem veku s jeho treti zenou Annou Svidnickou. Podobne tak treba Vaclavuv nevlastni bratr Zikmund nebyl rovnez zadny "rozsevac semene".
Ze se Vaclav obklopoval radeji prislusniky nizsi slechty lze pricitat

8 Fefin Lisak Fefin Lisak | 15. dubna 2017 v 8:28 | Reagovat

Ten clanek je brak a informace tam jsou podávány dost dryacnicky. Tohle je vycucano z nejakeho platku typu Epocha nebo tak? To, ze Vaclav IV. nemel potomky by slo prisuzovat obecne spatne plodnosti lucemburku - samu Karlu IV. se jeho vymodleny nasledovnik narodil az v dost vysokem veku s jeho treti zenou Annou Svidnickou. Podobne tak treba Vaclavuv nevlastni bratr Zikmund nebyl rovnez zadny "rozsevac semene".
Ze se Vaclav obklopoval radeji prislusniky nizsi slechty lze pricitat jeho chabym statnickym schopnostem a smyslem pro povinnost. Lepsi obklopovat se nizsi slechtou s holym zadkem, ktere lusknutim prstu dopomuzes udelat karieru, a jejiz prislusniky pak lehce ovladas, nez se s prislusniky vyssi slechty rvat o moc. Nebyl by ostatne prvy ani posledni.
Co se Vaclava Hajka z Libocan tyce - ano, ten clovek si hodne vymyslel a nikde jinde lazebnice Zuzana (nebo Eliska) zminena neni. Na druhou stranu je nepopiratelny fakt, ze prazskym lazebnikum dal Vaclav zlaty erb se zelenym papouskem (respektive lednackem, od antiky symbolem lasky) v modre tocenici a povysil je na remeslo. Proc by to jinak delal? Mozna ze jsou Hajkovy povesti prehnane, ale stejne nezpochybnitelne jsou fakta, ze v podhradi tehdy byly lazne, jejiz spravkyni byla jista Eliska ze Zderazu. Jeji lazne u Karlova mostu byly nazyvany, jak je dolozeno z archivnich pramenu,balneum regis cili lazne kralovske. Proc asi?
V neposledni rade Hajek z Libocan neni jediny pisemny zdroj. Aeneas Silvio Piccomini psal o Vaclavove vasni k lovu, nestridmemu piti a vasni k pohlednym mladym divkam. Podobne posedlost Vaclava IV. lazebnicemi doklada jeho obrovita Bible (tzv. Vaclavova bible), ve ktere je kral obklopovany polonahymi divkami. Stylizace Vaclava IV. s polonahymi divkami se dostala koneckoncu i do Zlate buly Karla IV., respektive rukopisu jeho syna. Neprijde ti prapodivne, proc by si gay nechaval do sve bible ci statnickych dokumentu malovat obrazky nahych zen?
V posledni.rade bych mohl mluvit o tom, jak Vaclav nechal na Staromestske mostecke vezi u Karlova mostu poridit nastennou malbu s vyobrazenim ctyr lazebnic.

Jsem opravdu udiven, jak zjevna fakta je.nekdo v ramci boje za ctivosti otacet naruby a nepokryte si vymyslet.

9 čačo čačo | E-mail | 22. srpna 2017 v 15:27 | Reagovat

[7]:  Fefák ty musíš byť pekne tupý. neplodnosť Luxemburku????neviem či si taký hlúpy,alebo sa len robíš . Karol 4 mal 4 ženy
1- 2 deti
2-1 dieťa
3-3 deti
4- 6 detí
takže ked tá bukvica Václav 4 nemal deti svedčí o tom že chlap prcaný do zadku nemôže otehotnieť. a povesti sú povesti. jedna povesť hovorí dokonca že máš rozum,ale je to len povesť :-D  O_O  O_O

10 Charlesspoky Charlesspoky | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 14:41 | Reagovat

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Show more...</a>

11 Fefin Lišák Fefin Lišák | 15. září 2017 v 17:31 | Reagovat

čačo: tak jsi mi našel v celém argumentu jednu nepřesnost. A co další argumenty? Ty pravdivé jsou. Lucemburkové problémy s neplodností měli, měl je Václav IV., Jan Zhořelecký i Zikmund. S Karlem IV. jsem se spletl. Jenže to nic neznamená.
A nenadávej mi, že jsem tupej, ty čárku jeden zvadlej. Slovenskej.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.