... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Rudolf II.: Slaboch, blázen nebo oběť spiknutí? (část 3. - zaostřeno na dobu a osobnosti)

16. prosince 2008 v 11:21 | LaVoisin |  Zajímavosti a zajímavé články
Spiklenec skončil na Lokti
Rudolfa II.
se zřejmě pokoušel svrhnout z českého trůnu nejvyšší hofmistr Jiří Popel z Lobkovic (1551 - 1609). O panovníkovi opovržlivě tvrdil, že "tancuje, jak mi pískáme" a sám o sobě sebevědomě prohlašoval, že "je to pravé dříví, ze kterého se dělají králové". Na zemském sněmu v roce 1593 chtěl proti Rudolfovi vyprovokovat vzpouru. Císař ho však za to zbavil úřadu hofmistra a dal postavit před královský soud za "zradu, podvod a urážku majestátu". Původně navrhovaný trest smrti byl změněn na doživotí a Jiří Popel nakonec zemřel ve vězení hradu Loket.

Zaostřeno na osobnosti

Vilém z Rožmberka
Významný představitel českých stavů (1535-1592) je vůdcem umírněných katolíků. Roku 1573 mu polští stavové dokonce nabízejí kandidaturu na polský trůn. Jeho mladší bratr Petr Vok je posledním mužským příslušníkem rožmberského rodu.

Boris Godunov
Ruský car (1551-1605) nastupuje na trůn roku 1598 po smrti careviče Fjodora. Během jeho sedmileté vlády dojde ke krizi, která je důsledkem způsobu vlády Ivana Hrozného. Před střetnutím s opozicí (tzv. Lžidimitrijem) ale umírá a jeho syn je zavražděn.

Filip II.
Na dvůr španělského krále (1556-1598) je roku 1564 poslán Rudolf II. na výchovu. Mohl by se stát jeho nástupcem, protože králův jediný syn Karel je duševně chorý. Roku 1578 se ale čtvrté panovníkově manželce Anně Habsburské narodil syn pokřtěný také Filip.

David Gans
Matematik a astronom (1541-1613), žák rabbiho Löwa, je prvním novodobým židovským dějepiscem. Jeho dvoudílná kronika Cemach David (Ratolest Davidova) vydaná roku 1592 v Praze přináší cenné informace o tehdejší době, protože zde studoval a žil.

Alžběta I.
Anglická královna (1533-1603), dcera Jindřicha VII. a jeho druhé manželky Anny Boleynové, je poslední z dynastie Tudorovců. Říká se jí panenská královna, protože se celou dobu svého panování odmítala provdat. Svůj život chtěla obětovat Anglii.

Giordano Bruno
Italský filosof a astronom (1548-1600) je za své protikřesťanské a rouhačské myšlenky souzen a mučen. Trest smrti upálením je proveden 17. února 1600 na Campo de ´fiori (Náměstí květin) v Římě. Šlo o poslední oběť římské inkvizice.

Jakob Baševi
Primas pražského Židovského města (1580-1634) získává významné postavení a privilegia po Mordechaji Maiselovi. Stává se císařským bankéřem a dvorním Židem. Roku 1622 je dokonce Ferdinandem II. povýšen jako první Žid v habsburské monarchii do šlechtického stavu.

Zaostřeno na dobu

Edikt nantský
13. dubna 1598 vydává francouzský král Jindřich IV. listinu, která má zaručit stejná práva protestantům (hugenotům) i katolíkům. Cílem je ukončit dlouhotrvající náboženské války ve Francii. Sám byl původně protestant, ale víry se zřekl po bartolomějské noci.

Atentát na krále
Pod vedením vojáka a katolíka Guye Fawkese došlo 5. listopadu 1605 k pokusu o atentát na anglického protestantského krále Jakuba I. a členy obou komor parlamentu. Útok byl ale vyzrazen a Fawkes zadržen ve sklepě Westminsterského paláce se sudy střelného prachu.

Protestantská unie
Spolek 8 protestantských knížat a 17 protestantských měst Svaté říše římské vzniká roku 1608 po dobytí svobodného města Donauwörth bavorským kurfiřtem, když protestanti bránili průběhu katolického procesí. Podnět k založení dal kurfiřt Fridrich Falcký.

Katolická liga
Jako reakci na nově vzniklou Protestantskou unii zakládá 10. července 1609 bavorský kurfiřt Maxmilián I. Katolickou ligu. Kromě duchovních se k ní připojuje i většina katolických knížat z jižní části Německa a roku 1613 i sám císař Matyáš.

Bartolomějská noc
Francouzský král Karel IX. z rodu Valois nechává 24. srpna 1572 hromadně povraždit hugenoty. Jako jeden z prvních umírá admirál Gaspard de Coligny. Z Paříže se vlna násilností rozšiřuje do dalších měst a na venkov, obětí je několik tisíc.

Tovaryšstvo Ježíšovo
Roku 1556 přichází do Čech na pozvání katolíků Jezuitský řád, který založil 15. srpna 1534 Ignác z Loyoly. Snaží se o rekatolizaci obyvatelstva a působí zde až do roku 1618, kdy je vyhnán nekatolíky. Po bitvě na Bílé hoře se ale vrací zpět.

Hladomor v Rusku
Rusko je v letech 1601-1604 postiženo neúrodou a následným hladomorem. Cena obilí stoupla desetkrát. Přestože car otevřel své sýpky, aby lidé nehladověli, jenom v Moskvě padlo za oběť 120 000 lidí. Většinou šlo o vesničany, kteří před nouzí utekli do města.

Zdroj: RF Hobby a časopis History revue. Děkuji
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.