... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Rudolf II.: Slaboch, blázen nebo oběť spiknutí? (část 2.)

16. prosince 2008 v 11:17 | LaVoisin |  Habsburkové v čechách
Ženy ano, sňatek ne!
Rudolf II. se nikdy neoženil a mě dokonce výslovný odpor k manželskému svazku. Všechny pokusy o vhodný dynastický sňatek končí katastrofou. Rudolf postupně veškerá jednání o svatbě odkládá, vymlouvá se na své nemoci a zahořkne vůči vlastním habsburským příbuzným, kteří ho do manželství nutí.

Jedna cizí svatba ale Rudolfovi zvedne mandle. Když se v roce 1597 dozvídá, že si jeho bývalá snoubenka Isabela Klára má brát jeho mladšího bratra arcivévodu Albrechta, místodržícího španělského Nizozemí, nepříčetně se rozzuří. Ale není za tím žárlivost, Rudolf v tom spíše vidí rodinný komplot proti sobě a podezírá Albrechta, že ho chce připravit i o císařskou korunu.

Císař posedlý ženami
Rudolfův odmítavý postoj k případnému sňatku dokonce vyvolává podezření, že je homosexuálně orientován. Pochopitelně je to nesmysl. Rudolf je naopak krásnými ženami přímo posedlý. Má řadu milenek, z nichž nejznámější je půvabná Italka Kateřina Stradová, dcera jeho dvorního antikváře vzdělaného Jakuba Strady z Rosbergu, který je hlavním pořadatelem císařských uměleckých sbírek. Podle některých pověstí se prý Rudolf se Stradovou dokonce tajně oženil.
Ještě v roce 1607, kdy je Rudolfovi pětapadesát, referuje z Prahy do Říma papežský nuncius Antonio Caëtano o jeho nové milostné aféře. Císař tehdy nalézá zalíbení v manželce svého nového komorníka Kašpara Ruckého. Tato krásná dáma okouzlí Rudolfa natolik, že na její žádost okamžitě propustí svého dosavadního komorníka, do té doby všemocného Filipa Langa. A nahradí ho jejím chotěm. Lang je navíc uvězněn pro údajné rozkrádání císařských sbírek.

Šest levobočků
S Kateřinou Stradovou má Rudolf celkem šest dětí, které uzná za řádné levobočky a jak je v habsburské dynastii zvykem, obdaří je přídomkem d'Austria. Nejstarším je syn, který se narodí v roce 1585 na Pražském hradě a šťastný otec mu dává pyšné jméno hodné císařova potomka - Julius Caesar d'Austria (1585 -1609). Byť je prvorozeným synem, nemůže jako levoboček počítat s nástupnictvím po Rudolfovi II. Nicméně i tak se mu dostává všemožné péče a podle zpráv cizích vyslanců na pražském dvoře s ním císař počítá na některý vysoký politický post. Údajně se měl stát sedmihradským knížetem.
Druhý nemanželský syn je Matyáš d'Austria, který je dán na vychování k jezuitům do Štýrského Hradce a v roce 1619 umírá. Nejmladším synem je pak Carlos d'Austria, jenž se později jako důstojník účastní války z Turky a později bojuje také ve třicetileté válce. Naposled je připomínán ještě v roce 1650. Nejstarší dcera Karolina d'Austria je provdána za hraběte z Contecroy, kdežto zbývají dvě Alžběta d'Austria a Dorothea d'Austria prožijí svůj v klášteře, první ve Vídni a druhá v Madridu.

Uklizen do Krumlova
Nejpohnutější osud ze všech Rudolfových dětí má právě nejstarší syn Julius Caesar, nazývaný také don Julio. Brzy je totiž zřejmé, že trpí duševní chorobou, která se bude věkem prohlubovat. Levoboček si příliš nehledí studií, za to je už v pubertě častým návštěvníkem pražských nevěstinců. Množí se zprvu nesmělé a posléze stále hlasitější stížnosti na jeho opilecké eskapády, obtěžování měšťanských dcer a vyvolávání rvaček.
Trpělivý otec nad tím dlouho hmouří obě oči, ale když Julius Caesar v roce 1606 v návalu vzteku zabije jednoho ze svých sluhů a několik dalších pobodá, posílá ho do kartuziánského kláštera v rakouském Gamingu. Zde má v jakémsi fešáckém vězení vést zbožný život bez vína a žen a také se nesmí dostat ke zbraním. Levoboček však zřejmě umí zapůsobit na tatínkovy city a tak se už po čtvrt roce ocitá na zámku v Českém Krumlově, který Rudolf II. koupil od těžce zadluženého Petra Voka z Rožmberka. Tady samozřejmě žádná omezení neplatí.

Zálusk na mladičkou lazebnici
S císařovým levobočkem se sblíží šestnáctiletá Markéta Pichlerová, řečená Mušle, dcera místního lazebníka. Markéta postřehne, že don Julius rozhazuje peníze plnými hrstmi. Proto mu je kdykoliv ochotně po vůli. Jednou se jí to však nevyplatí. Císařův levoboček ji v záchvatu zuřivosti zmlátí a pobodá dýkou. Když dívka omdlí, Julius ji v domnění, že je mrtvá, vyhodí z okna zámku. Tehdy ještě má Markéta štěstí. Spadne jen na měkkou hromadu smetí a pomlácená a zakrvácená se vrátí domů. Po tomto zážitku se její rodiče zařeknou, že už jí k Juliu Caesarovi nepustí. Jenže ten po Markétě brzy zatouží znovu.
Ve středu 13. února 1608 si na ni vzpomene, jenže rodiče jí už k němu odmítají pustit. Rozzuřený don Julius dá proto lazebníka Šimona Pichlera zavřít do zámeckého vězení s tím, že ho nepropustí dřív, dokud mu jeho manželka nepřivede na zámek dceru. Zároveň se svatosvatě zapřísahá, že Mušli neublíží. Matce Pichlerové nakonec nezbývá, než panským choutkám vyhovět a Markétu o masopustní neděli 17. února Juliu Caesarovi přivede na zámek.

Krvavý masakr na zámku
Co se tam tu neděli dělo, přesně nevíme. Jisté je, že Julius a Mušle zřejmě hodně pijí. V noci na pondělí dostává císařův syn záchvat zuřivosti. S dýkou v ruce napadne strážného, který jim do pokoje přináší světlo. Dvakrát mu probodne ruku a zraní ho i na hrudi. Byl by ho zřejmě zabil, kdyby strážný neměl u sebe kord, jímž odrazí další rány a pak rychle uteče.
Rozčilený Julius hledá náhradní objekt, na němž by si mohl vybít svůj nahromaděný vztek. Zrak mu padne na nebohou Markétu, která jeho konflikt se strážným pozoruje z postele. Přinutí ji, aby si oblékla ovčí kožich, po té se na ni vrhne a nebývale brutálním způsobem ji zavraždí.

Strašná masopustní noc
Celé tři hodiny trvá jeho šílená řezničina, než Julius přivolá sluhu a jakousi komornou z Prahy a ti Markétinu nepředstavitelně zohavenou mrtvolu zabalí do prostěradla a odnesou. Prý ani několikeré bílení onoho zámeckého pokoje nedokázalo odstranit krvavé skvrny, které zůstaly po té hrůzné masopustní noci. Ještě sto let po oné události se na krumlovském zámku ukazuje tak zvaná Juliuszimmer s patrnými stopami krve na zdi.
Ráno se vraždící maniak zklidní a očividně svého činu lituje. Odebere se k mrtvé a "v rány její prsty strkaje k ní klekl, skutku toho nevím, jak želel, a davše ji do prostěradla zašíti, do dvou truhel, jsa sám přítomen, zabedniti". Nešťastná Markéta Pichlerová je pak pohřbena v klášteře minoritů v Českém Krumlově.

Uvězněný levoboček
Tak příšernou aféru samozřejmě už nebylo možné jen tak snadno ututlat. Její současník, rožmberský kronikář Václav Březan o ní tehdy napsal: "…18. februarii, v pondělí masopustní, Julius, ten ukrutný tyran a černokutírek, poboční syn císařský, na zámku Krumlově ďábelský, hrozný, nešlechetný masopust držel svou souložnicí, dcerou lazebníkovou, rozvrátiv jí hlavu a posekav hanebně, že po kusích do truhly ji klásti musili. A on ji sám zabednil a hřebíky zapral a v klášteře pochovati dal… Potom přijevše komisaři císařští, vězení mu vyhledali a do něho vsaditi dali… Bože spravedlivý, na jakú bezbožnú nešlechetnost toto království se dívá!". Obyvatelé zámku a Českého Krumlova si oddechnou, když je Julius Caesar zavřen ve zvláštním pokoji se samostatným suchým záchodem a se silnými mřížemi na oknech a místo dveří.

Tajný pohřeb
Vězňovy nálady se často mění. Ze stavů naprosté apatie přecházel v záchvaty šílenství, kdy nadává svým strážným, hází po nich nádobí, roztrhá svoje šaty i povlečení postele, polonahý vylézá na okno a pokřikuje na kolemjdoucí pod zámkem. Každý, kdo náhodou prochází kolem, raději hned přidává do kroku a mnozí obyvatelé Krumlova se zámku přímo vyhýbají. Strážní později popisují, jak se Julius tak usilovně škrábe v nose, až mu začne téci krev. Pak si prohlíží své zakrvácené ruce, vesele skáče a píská si. Brzy se úplně přestane mýt, po pokoji se pohybuje nahý, do svého lůžka vykonává potřebu a ve dvou nádobách si schovává hnijící zbytky potravin, které nechce sluhům vydat.
Už 25. června 1609 zaznamenává Václav Březan ve své kronice, že "Julius, ten pankhart, levobočník a tyran na Krumlově, vězněm jsa na zámku… padna, duši pustil. Rarášek (rozuměj ďábel) ho udávil! A strážní nežli se klíčů u hejtmana dovolali, že byl bez sebe. Okolo krku, praví, že byl zčernalý a pustila se mu z nosu po smrti krev."
Příčinou levobočkovy smrti byl zřejmě prasklý abces v hrdle. Jeho pohřeb se z císařova nařízení konal utajeně v noci a rakev s jeho tělem byla uložena v minoritském klášteře nedaleko jeho oběti Markéty Pichlerové.

Zpátky ke Kateřině
Hraběnka Kateřina Stradová byla velmi krásná a také velmi vzdělaná. Dovedla zřejmě využívat všechny rejstříky vášně, když dokázala po dlouhá léta smyslného Rudolfa fascinovat. Propadl jí duší i tělem, a i když se potěšil s jinou ženou, nakonec se vždycky ke Kateřině vrátil. Dala mu 6 dětí, možná i 8, ale to není potvrzeno.

Bratr požírá bratra

Rudolfovi II. žádný z jeho habsburských příbuzných příliš k srdci nepřirostl. Snad jediný, na kom mu z nich záleží, je jeho mladší bratr Arnošt, s nímž byli společně vychovávání na španělském dvoře Filipa II. Tento vyhlášený módní hejsek a vášnivý karbaník však umírá už v roce 1595 jako místodržící v Nizozemí.

Další z bratrů, Matyáš, neměl nikdy k Rudolfovi dobrý vztah, což samozřejmě platí i naopak. Matyáš však trpí nadměrnou politickou ctižádostí. Nestačí mu, že ho Rudolf jmenoval místodržícím ve Vídni. Je posedlý císařskou korunou a ze všech sil se snaží ji bratovi sundat z hlavy.

Rudolf odmítá dohody
V roce 1604 propuká v Uhrách povstání vedené sedmihradským knížetem kalvínského vyznání Štěpánem Bočkajem. Matyáš má rázem proti sobě hned dva nepřátele - k dosavadním Turkům mu přibudou uherští protestanti. Když si s nimi habsburské vojsko neporadí, přichází na řadu jednání. Nakonec Matyášovi nezbývá, než 23. června 1606 podepsat s Uhry mírovou smlouvu. Mimo jiné v ní - a to je důležité - slibuje respektovat náboženskou svobodu. V listopadu pak uzavírá nepříliš výhodnou dohodu o míru také s Turky. Obě mírové smlouvy mimořádně popudí císaře Rudolfa II., který sní o porážce tureckého vojska a krutém potrestání uherských vzbouřenců. V uzavřeném míru spatřuje komplot proti sobě. Podezírá Matyáše, že ho chce vystrnadit z císařského trůnu a pokouší se jeho mírové dohody sabotovat.

Matyáš táhne na Moravu
Za této situace začíná jednat rodina Habsburků, která formálně prohlašuje ctižádostivého Matyáše za hlavu rodu. Rudolf II. je pokořen a ještě více se uzavírá do sebe. Na Matyášovu stranu začíná přecházet protestantská šlechta v Rakousích a také na Moravě a žádá podobně jako uherští magnáti náboženskou svobodu. Matyáš je sice katolík, ale instinktivně cítí, že potřebuje protestanty na své straně, chce-li v boji o císařskou korunu uspět. Už se nejedná o hádku mezi dvěma bratry. V podunajské monarchii se schyluje k rodinné válce.
Když se v dubnu 1608 moravští šlechtici prohlásí na zemském sněmu v Ivančicích za Matyášovi poddané, překročí potěšený arcivévoda s vojskem moravské hranice a ve Znojmě vydává manifest k obyvatelům zemí Koruny české. Odůvodňuje v něm svůj postup neschopností císařského bratra a zlou vůlí jeho rádců a prohlašuje, že hodlá chránit všechna privilegia a svobody habsburských zemí. Papežský legát Antonio Caetano referuje do Říma, že Rudolfovo postavení je beznadějné. "Pokud jde o císaře," uvádí, "nikdo ho již nechce a mluví se o něm s nepředstavitelnou nestydatostí a nedostatkem respektu."

Bude císař emigrovat?
Jakmile se Matyáš vyrazí v čele své armády do Čech, začne ustrašený Rudolf II. pomýšlet na útěk z Prahy. Dokonce se obrací na saského kurfiřta Jana Jiřího s dotazem, zda by mu poskytl azyl v Drážďanech. Kurfiřt je jeho žádostí poněkud uvedený do rozpaků. Souhlasit nechce, odmítnout nemůže.
Rudolf, který se už před svými komorníky ani nesnaží skrývat neustálý pláč, v zoufalství nařídí sbírat po Čechách vojenskou hotovost. Česká šlechta však kupodivu stojí při císaři. V jeho zastoupení svolává nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic do Prahy zemský sněm a dokonce se mu podaří přemluvit zcela vyděšeného Rudolfa, aby před shromážděnými stavy promluvil. Vždyť mnozí lidé v Čechách už nevěřili, že je císař vůbec naživu. Dokonce kolovaly pověsti, že místo něj sedí na Pražském hradě jakýsi panovníkovi podobný obyčejný švec, za něhož vládnou císařští radové. Jak si přitom nevzpomenout na slavný Fričův a Werichův film Císařův pekař a Pekařův císař s motivem Rudolfova dvojníka!

Libeňský mír
Není divu, že shromážděný zemský sněm strne údivem, když se před nimi objevuje pobledlý a roztřesený stařec, usedne na trůnu a slabým hlasem pronese několik německých vět, které kancléř Lobkovic překládá do češtiny. Rudolf se omlouvá, že se necítí zdráv a brzy opouští zasedání sněmu. Jeho krátké vystoupení většinu přítomných dojme. Dokonce se ho zastane jeden z vůdců české protestantské opozice Václav Budovec z Budova a přesvědčí české nekatolíky, aby zatím netrvali na požadavku náboženských svobod.

Matyáši, když se k němu nepřidala česká šlechta, nezbývá než s nešťastným Rudolfem vyjednávat. A tak 25. června 1608 v libeňském zámečku a dohled od pražských hradeb podepisují oba habsburští bratři mír. Rudolf zároveň podstupuje Matyášovi uherskou korunu a Moravské markrabství. Zbývají mu už jen císařská koruna a česká svatováclavská koruna.

Majestát náboženské svobody
Čeští nekatoličtí šlechtici však nemíní Rudolfa podporovat do nekonečna. V lednu 1609 vystupují na zemském sněmu s obnoveným požadavkem náboženské svobody a především žádají legalizaci Jednoty bratrské, postavené před sedmi lety mimo zákon. Rudolf se však vyhýbá se přímým jednáním, slibuje a zase odvolává.
Mezi českými pány vyniká radikalismem Jindřich Matyáš Thurn, příslušník rodu pocházejícího ze severní Itálie. Listem vyzve císaře k přijetí požadavků stavů a připomene mu hrozivé důsledky Bočkajova povstání v Uhrách. Rudolf se ještě pokoušel manévrovat, ale Thurn jako generállajtnant stavovské armády už verbuje vojsko.
Tváří v tvář přízraku nové války Rudolf kapituluje a 12. července 1609 podepisuje proslulý Majestát, tehdy nejliberálnější náboženský zákon v celé Evropě, zajišťující svobodu vyznání nejen šlechtě, ale obyvatelům měst a venkovským poddaným.

Vpád Pasovských
Císař však na své pokoření nezapomene. Shodou okolností shromáždil jeho synovec, tyrolský arcivévoda a pasovský biskup Leopold desetitisícovou žoldnéřskou armádu pro válku o Julišské vévodství na Rýně. Místo k Rýnu ho však Rudolf II. tajně pozve do Prahy, aby s pomocí jeho vojska pokořil nenáviděného bratra Matyáše a vzpurné české stavy. Koncem ledna 1611 překračují hranice Čech a časně ráno 15. února zaútočí na Prahu. Pronikají na Malou Stranu a obsazují Pražský hrad. Přes Kamenný (nyní Karlův) most se vetřelci pokoušejí dostat na Staré Město, ale na poslední chvíli spuštěná mříž ve Staroměstské mostecké věži jim v tom zabrání.
Zatím si však na Staroměstské radnici české stavy zvolí třicetičlenné direktorium v čele Jáchymem Ondřejem Šlikem a žádají uherského krále Matyáše o ochranu. Na to Rudolfův mladší bratr čeká. Teď se mu nabízí možnost definitivního triumfu.

Rudolfův pád
Před hrozbou rychle se přibližující Matyášovy armády opouštějí 10. a 11. března Pasovští Hrad a Malou Stranu a císař Rudolf II. se uvolí přijmout delegaci českých stavů. Jindřich Matyáš Thurn spolu s Václavem Vilémem z Roupova a Linhartem Colonou z Felsu se vyděšeného a nemocného císaře ostře zeptají, zda Pasovští neodvezli svatováclavskou korunu a zemská privilegia. Rudolf II. se před zástupci českých stavů zhroutí a takřka plačky vysvětluje, že byl sveden špatnými lidmi.
V následujících dnech pozatýkají čeští stavové řadu lidí z císařova okolí a často i na mučidlech na nich vymáhají přiznání o společném spiknutí Rudolfa II. a Leopolda Pasovského. V dubnu 1611 pak generální sněm zemí Koruny české rozhodne o tom, že Rudolf se musí vzdát českého trůnu ve prospěch svého bratra Matyáše.

Císařova smrt
Korunovace nového krále se koná 23. května 1611 ve Svatovítském chrámu Pražského hradu. Svatováclavskou korunu nasazuje Matyášovi na hlavu olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna. Nemocný Rudolf II., jemuž zůstává už jen formálně císařská koruna, se uzavírá do svých komnat, které mu jsou na Pražském hradě velkoryse ponechány. Zdálo by se, že nyní bude mít konečně klid na to, aby se věnoval svým sbírkám, případně experimentoval v alchymistických laboratořích. Ale ve skutečnosti pokořený císař nechce svůj boj s mladším bratrem jen tak vzdát. S pomocí svého malého dvora udržuje kontakt s říšskými kurfiřty a snaží se zabánit tomu, aby byl Matyáše zvolen císařem.
V dalších intrikách však Rudolfovi zabrání nemoc. Už koncem prosince 1611 musí ulehnout. Podle lékařské zprávy trpí plicní chorobou, která se projevuje zvracením krve, zánětem jater, vodnatelností a trombózou. 20. ledna 1612 ve zbědovaném stavu umírá.

Odhalené tajemství smrti
Nejvyšší komoří Oldřich Desiderius Pruskovský se pokusí utajit smrt svého zaměstnavatele, ale nepodaří se mu to a zpráva o Rudolfově smrti se díky indiskreci hraběte Václava Kinského a hejtmana Maxe Trautmannsdorfa rozletí po Praze.
Podivínský císař se rád zabýval mystikou a tajemnými věcmi vůbec. Není proto divu, že i kolem jeho úmrtí se vytvořila řada pověstí a záhad. Oficiálně je jako příčina smrti uváděna vodnatelnost. Rudolf také nepochybně trpěl dnou, což se ve starším věku projevovalo potížemi při chůzi. Rakouský patolog profesor MUDr. Hans Bankl dává spíše přednost neoficiálním zprávám, podle nichž "císař zemřel na delirium tremenes". Prostě se prý upil k smrti.
Definitivně vneslo jasno do určení příčin Rudolfova skonu až zkoumání jeho kosterních pozůstatků předním českým antropologem profesorem MUDr. Emanuelem Vlčkem. K všeobecnému překvapení prokázalo luetickou ostitidu. Zkrátka a dobře Rudolf si někde uhnal tehdy nevyléčitelnou pohlavní chorobu - syfilis.
Zdroj: RF Hobby a časopis History revue. Děkuji
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (548)
Zobrazit starší komentáře

501 Dannyomigh Dannyomigh | E-mail | Web | 28. září 2017 v 14:22 | Reagovat

s <a href= http://viagranlg.com >viagra lowest prices</a> wrong
even <a href=http://viagranlg.com>viagra guaranteed</a>
viagra

502 Dannyomigh Dannyomigh | E-mail | Web | 28. září 2017 v 15:22 | Reagovat

y <a href= http://viagranlg.com >viagra lowest prices</a> an
hope <a href=http://viagranlg.com>buy viagra online</a>
viagra quality medication

503 Dannyomigh Dannyomigh | E-mail | Web | 28. září 2017 v 16:23 | Reagovat

z <a href= http://viagranlg.com >buy viagra online</a> much
now <a href=http://viagranlg.com>viagra quality medication</a>
buy viagra online

504 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:23 | Reagovat

e <a href= http://paydaynlg.com >payday loans today</a> everybody
look <a href=http://paydaynlg.com>payday loans processing</a>
payday loans today

505 ThomasFef ThomasFef | E-mail | Web | 28. září 2017 v 17:29 | Reagovat

c <a href= http://cialisnlg.com >cialis best prices</a> subject
I'm <a href=http://cialisnlg.com>get quality cialis</a>
buy cialis

506 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:22 | Reagovat

g <a href= http://paydaynlg.com >payday loans today</a> putting
arrived <a href=http://paydaynlg.com>payday advance loans</a>
payday loans USA resident

507 ThomasFef ThomasFef | E-mail | Web | 28. září 2017 v 19:17 | Reagovat

r <a href= http://cialisnlg.com >cialis</a> laughed
boys <a href=http://cialisnlg.com>find cialis</a>
get quality cialis

508 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:17 | Reagovat

f <a href= http://paydaynlg.com >payday loans best way</a> direction
among <a href=http://paydaynlg.com>payday loans USA resident</a>
payday loans

509 FvthsToudge FvthsToudge | E-mail | Web | 28. září 2017 v 21:53 | Reagovat

fast cash personal loans
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loan</a>
installment loan
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loans</a> ’

510 Ikmeboyday Ikmeboyday | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:01 | Reagovat

loan payday
<a href="https://paydayrvjlo.com/">same day payday loans</a>
bad credit payday loans in
<a href=https://paydayrvjlo.com/>loans payday</a> ’

511 Dannyomigh Dannyomigh | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:30 | Reagovat

s <a href= http://viagranlg.com >viagra guaranteed</a> mother
gentlemen <a href=http://viagranlg.com>viagra quality medication</a>
viagra quality medication

512 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:14 | Reagovat

i <a href= http://paydaynlg.com >payday loans today</a> general
ill <a href=http://paydaynlg.com>approved payday loans</a>
payday advance loans

513 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 29. září 2017 v 0:12 | Reagovat

t <a href= http://paydaynlg.com >payday loans USA resident</a> note
paper <a href=http://paydaynlg.com>approved payday loans</a>
payday loans USA resident

514 Dannyomigh Dannyomigh | E-mail | Web | 29. září 2017 v 1:32 | Reagovat

m <a href= http://viagranlg.com >viagra coupons</a> go
made <a href=http://viagranlg.com>viagra quality medication</a>
viagra online

515 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 29. září 2017 v 3:08 | Reagovat

z <a href= http://paydaynlg.com >payday loans online</a> business
paper <a href=http://paydaynlg.com>payday loans processing</a>
payday loans today

516 ThomasFef ThomasFef | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:18 | Reagovat

o <a href= http://cialisnlg.com >buy cialis</a> company
taken <a href=http://cialisnlg.com>cialis coupon</a>
get quality cialis

517 Dannyomigh Dannyomigh | E-mail | Web | 29. září 2017 v 4:38 | Reagovat

h <a href= http://viagranlg.com >viagra online</a> master
themselves <a href=http://viagranlg.com>viagra lowest prices</a>
viagra guaranteed

518 ThomasFef ThomasFef | E-mail | Web | 29. září 2017 v 6:07 | Reagovat

p <a href= http://cialisnlg.com >get quality cialis</a> top
sad <a href=http://cialisnlg.com>cialis best prices</a>
find cialis

519 AlbertCic AlbertCic | E-mail | Web | 29. září 2017 v 6:08 | Reagovat

t <a href= http://paydaynlg.com >payday loans today</a> between
good <a href=http://paydaynlg.com>payday loans today</a>
payday loans today

520 Terrybem Terrybem | E-mail | Web | 29. září 2017 v 20:23 | Reagovat

q <a href= http://canadianpharmctr.com >pharmacy customer service</a> part <a href=http://canadianpharmctr.com>pharmacy worldwide delivery</a> canada drugstore

521 Henryslems Henryslems | E-mail | Web | 30. září 2017 v 3:54 | Reagovat

a <a href= http://canadianpharmctr.com >online pharmacy</a> return <a href=http://canadianpharmctr.com>online pharmacy</a> pharmacy from canada

522 Terrybem Terrybem | E-mail | Web | 30. září 2017 v 4:29 | Reagovat

h <a href= http://cialisctr.com >cialis online</a> stop <a href=http://cialisctr.com>cialis FDA approved</a> buy quality cialis

523 Henryslems Henryslems | E-mail | Web | 30. září 2017 v 5:57 | Reagovat

v <a href= http://amoxilctr.com >amoxil lowest prices</a> body <a href=http://amoxilctr.com>required amoxil</a> buy amoxil

524 Terrybem Terrybem | E-mail | Web | 30. září 2017 v 6:32 | Reagovat

j <a href= http://cialisctr.com >cialis FDA approved</a> two <a href=http://cialisctr.com>cialis FDA approved</a> cialis coupon

525 Terrybem Terrybem | E-mail | Web | 30. září 2017 v 11:43 | Reagovat

t <a href= http://canadianpharmctr.com >online pharmacy</a> condition <a href=http://canadianpharmctr.com>pharmacy customer service</a> canadian pharmacy online

526 itmqe itmqe | E-mail | Web | 30. září 2017 v 16:53 | Reagovat

Bbw Sex Party. <a href="http://xnxxx.pro/">http://xnxxx.pro</a>

527 FebbToudge FebbToudge | E-mail | Web | 30. září 2017 v 17:55 | Reagovat

online payday loans
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
loan consolidation
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a> ’

528 FvrcIcenda FvrcIcenda | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:47 | Reagovat

payday direct
<a href="https://cashadvanceamericasev.org">cash advance america</a>
payday loan no fax document
<a href=https://cashadvanceamericasev.org>3 month payday loans</a> ’

529 qexis qexis | E-mail | Web | 30. září 2017 v 21:46 | Reagovat

Cute Sex Vids. <a href="http://xnxxx.pro/">xnxxx.pro</a>

530 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 30. září 2017 v 22:57 | Reagovat

In my friend's web blogs they already have provided me on the website rolls, but mine usually is located at the bottom on the listing and does not selection when I place as it does for some individuals. Is this a placing that I have to difference or is this a choice they may have considered? .

531 viagra_coupons viagra_coupons | E-mail | Web | 1. října 2017 v 9:04 | Reagovat

Thanks for sharing it

532 Terrybem Terrybem | E-mail | Web | 1. října 2017 v 10:06 | Reagovat

b <a href= http://cialisctr.com >cialis coupon</a> use <a href=http://cialisctr.com>cialis</a> buy cialis online

533 Henryslems Henryslems | E-mail | Web | 1. října 2017 v 16:43 | Reagovat

o <a href= http://cialisctr.com >cialis online</a> hour <a href=http://cialisctr.com>cialis coupon</a> cialis

534 Terrybem Terrybem | E-mail | Web | 1. října 2017 v 17:05 | Reagovat

t <a href= http://viagractr.com >viagra</a> probably <a href=http://viagractr.com>buy viagra online</a> viagra worldwide delivery

535 DrbecSquata DrbecSquata | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:30 | Reagovat

women and viagra - http://viagraoplws.com/
canada viagra <a href="http://viagraoplws.com/">viagra</a> ’

536 LvvodProors LvvodProors | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:30 | Reagovat

does viagra work for women - http://viagrapfhze.com/
viagra directions <a href=http://viagrapfhze.com/>cheap viagra</a> ’

537 order_viagra order_viagra | E-mail | Web | 2. října 2017 v 9:30 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

538 AndrewRed AndrewRed | E-mail | Web | 3. října 2017 v 1:37 | Reagovat

<a href=http://www.trustmaster.co.uk/content/client.asp?t=19-Cialis-20mg-Effets-Cialis-Generique-Pas-Cher-Generique-Cialis-Sans-Ordonnance/>Cialis 20mg Effets</a>
Panic and anxiety attacks are exactly like living a anxious living you panic about several things that tension you out and yes it seems like you will die from using it. Everything causes you to think that you live in concern plus it almost certainly sets a strain on your partnerships. Don't get worried these tips beneath can help you find comfort.
  <a href=http://www.tennisavenue.co.uk/flowplayer/example/tennis.asp?sr=97-Kamagra-Oral-Jelly-Effet-Secondaire-Kamagra-Gel-Suisse-Kamagra-Jelly-Avis/>Kamagra Oral Jelly Effet Secondaire</a>
Payday cash loans generally bring very high interest rates, and really should only be used for crisis situations. Even though interest rates are great, these financial loans can be quite a life saver, if you realise oneself inside a bind. These loans are particularly beneficial each time a car reduces, or an equipment tears up.
  <a href=http://www.pugaliaparivar.in/images/lisuyto.asp?ban=83>Kamagra Oral Jelly Kvinnor</a>
As we discussed, you will find a great deal of details in this article that might be that point you've been seeking. That thing which will eventually split the spell that tobacco carry above you.
  <a href=http://www.grupogasoestaciones.com/images/jolick.php?z=30>Kamagra Compresse Prezzo</a>

539 ShawnSkilm ShawnSkilm | E-mail | Web | 3. října 2017 v 8:10 | Reagovat

<a href=http://www.technoeg.com/images/define.asp?CatID=94-Viagra-Costo-In-Farmacia>Viagra-24-Ore</a>
Going for a wonderful cup of coffee has stopped being a basic "drive the key" method with a drip device every morning. This global refreshment has made its way into the high level sides of area of expertise cafes and okay dining establishments across the world. You can easily be described as a espresso connosieur quickly using the info you possess figured out. Dive in and start taking pleasure in your coffee, towards you.Lifestyle A Satisfying Reside While You Age
  <a href=http://www.consult-eg.com/images/contact.asp?u=109-Kamagra-Online-Bestellen-Erfahrungen-Kamagra-Online-Kaufen-Erfahrungen-Kamagra-Tabletten-Preis>Kamagra Online Bestellen Erfahrungen</a>
Whenever you can offer you some form of appointment in your internet guests just before they choose to buy your merchandise. This is a wonderful web marketing approach because individuals can chat right to you and you will utilize your shutting down abilities to close off the sale. Offer you possibly a chat session on the web or supply a telephone number where they are able to speak with you.
  <a href=http://www.bakercalvarybaptist.com/images/biller.php?o=7-Buy-Viagra-Online-Cheap-Female-Viagra-Pills-Uk-Generic-Viagra-Uk-Buy>Buy Viagra Online Cheap</a>
Don't enable a panic attack overwhelm you, as an alternative focus on the stress and anxiety and discover to handle it. Realise why this concern is bothering you, what steps you could do to rectify it, then start working onto it. Once you receive right down to company you'll discover all your entire problems have left.
  <a href=http://www.grupogasoestaciones.com/images/jolick.php?z=30>Kamagra Compresse Prezzo</a>

540 Kmmirbiobre Kmmirbiobre | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:41 | Reagovat

You have got remarkable thing these.

541 Cameronjot Cameronjot | E-mail | Web | 3. října 2017 v 18:12 | Reagovat

purchasing viagra from canada
<a href=http://fruityacht46.wikidot.com/>buy cialis</a>

how much does cialis cost in canada

<a href="http://www.getatonline.com/members/mirrorcarbon62/activity/1517177/">online pharmacy canada</a>
cialis for daily use

542 Fwjjboyday Fwjjboyday | E-mail | Web | 3. října 2017 v 20:59 | Reagovat

payday loans no credit check direct lender
<a href="https://paydayllae.com/">online payday loans</a>
canadian payday loans
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans online</a> ’

543 viagra viagra | E-mail | Web | 9. října 2017 v 16:56 | Reagovat

I am so grateful for your blog article.Really thank you! Fantastic.

544 VoloeFem VoloeFem | E-mail | Web | 10. října 2017 v 20:39 | Reagovat

i use it cialis profesional

      <a href=http://cialishgcanada.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">buy cialis</a>

    cialis mexico precio

545 Franzdiace Franzdiace | E-mail | 13. října 2017 v 12:34 | Reagovat

cialis location
http://cialisatwalmart.com - generic cialis at walmart
  ed treatments for men
<a href="http://cialisatwalmart.com">cialis over the counter at walmart
</a> - can i get cialis in saudi arabia
pilule cialis

546 ZillysLeF ZillysLeF | E-mail | Neděle v 8:28 | Reagovat

acheter viagra
http://viagrawithoutdoctorprescr.com - viagra without a doctor prescription
  amlodipine viagra interact
<a href="http://viagrawithoutdoctorprescr.com">viagra without a doctor prescription
</a> - viagra drug interactions
viagra pills wiki skin by

547 SashaFem SashaFem | E-mail | Web | Včera v 23:30 | Reagovat

sirve viagra generico

      <a href=http://cheapviagracanada55.com/>viagra canada</a>

    <a href="http://cheapviagracanada55.com/">canadian viagra</a>

    safe generic viagra paypal

548 cialis_cheap cialis_cheap | E-mail | Web | Dnes v 6:46 | Reagovat

I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent  D. Good job, cheers

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.