... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Rudolf II.: Slaboch, blázen nebo oběť spiknutí? (část 2.)

16. prosince 2008 v 11:17 | LaVoisin |  Habsburkové v čechách
Ženy ano, sňatek ne!
Rudolf II. se nikdy neoženil a mě dokonce výslovný odpor k manželskému svazku. Všechny pokusy o vhodný dynastický sňatek končí katastrofou. Rudolf postupně veškerá jednání o svatbě odkládá, vymlouvá se na své nemoci a zahořkne vůči vlastním habsburským příbuzným, kteří ho do manželství nutí.

Jedna cizí svatba ale Rudolfovi zvedne mandle. Když se v roce 1597 dozvídá, že si jeho bývalá snoubenka Isabela Klára má brát jeho mladšího bratra arcivévodu Albrechta, místodržícího španělského Nizozemí, nepříčetně se rozzuří. Ale není za tím žárlivost, Rudolf v tom spíše vidí rodinný komplot proti sobě a podezírá Albrechta, že ho chce připravit i o císařskou korunu.

Císař posedlý ženami
Rudolfův odmítavý postoj k případnému sňatku dokonce vyvolává podezření, že je homosexuálně orientován. Pochopitelně je to nesmysl. Rudolf je naopak krásnými ženami přímo posedlý. Má řadu milenek, z nichž nejznámější je půvabná Italka Kateřina Stradová, dcera jeho dvorního antikváře vzdělaného Jakuba Strady z Rosbergu, který je hlavním pořadatelem císařských uměleckých sbírek. Podle některých pověstí se prý Rudolf se Stradovou dokonce tajně oženil.
Ještě v roce 1607, kdy je Rudolfovi pětapadesát, referuje z Prahy do Říma papežský nuncius Antonio Caëtano o jeho nové milostné aféře. Císař tehdy nalézá zalíbení v manželce svého nového komorníka Kašpara Ruckého. Tato krásná dáma okouzlí Rudolfa natolik, že na její žádost okamžitě propustí svého dosavadního komorníka, do té doby všemocného Filipa Langa. A nahradí ho jejím chotěm. Lang je navíc uvězněn pro údajné rozkrádání císařských sbírek.

Šest levobočků
S Kateřinou Stradovou má Rudolf celkem šest dětí, které uzná za řádné levobočky a jak je v habsburské dynastii zvykem, obdaří je přídomkem d'Austria. Nejstarším je syn, který se narodí v roce 1585 na Pražském hradě a šťastný otec mu dává pyšné jméno hodné císařova potomka - Julius Caesar d'Austria (1585 -1609). Byť je prvorozeným synem, nemůže jako levoboček počítat s nástupnictvím po Rudolfovi II. Nicméně i tak se mu dostává všemožné péče a podle zpráv cizích vyslanců na pražském dvoře s ním císař počítá na některý vysoký politický post. Údajně se měl stát sedmihradským knížetem.
Druhý nemanželský syn je Matyáš d'Austria, který je dán na vychování k jezuitům do Štýrského Hradce a v roce 1619 umírá. Nejmladším synem je pak Carlos d'Austria, jenž se později jako důstojník účastní války z Turky a později bojuje také ve třicetileté válce. Naposled je připomínán ještě v roce 1650. Nejstarší dcera Karolina d'Austria je provdána za hraběte z Contecroy, kdežto zbývají dvě Alžběta d'Austria a Dorothea d'Austria prožijí svůj v klášteře, první ve Vídni a druhá v Madridu.

Uklizen do Krumlova
Nejpohnutější osud ze všech Rudolfových dětí má právě nejstarší syn Julius Caesar, nazývaný také don Julio. Brzy je totiž zřejmé, že trpí duševní chorobou, která se bude věkem prohlubovat. Levoboček si příliš nehledí studií, za to je už v pubertě častým návštěvníkem pražských nevěstinců. Množí se zprvu nesmělé a posléze stále hlasitější stížnosti na jeho opilecké eskapády, obtěžování měšťanských dcer a vyvolávání rvaček.
Trpělivý otec nad tím dlouho hmouří obě oči, ale když Julius Caesar v roce 1606 v návalu vzteku zabije jednoho ze svých sluhů a několik dalších pobodá, posílá ho do kartuziánského kláštera v rakouském Gamingu. Zde má v jakémsi fešáckém vězení vést zbožný život bez vína a žen a také se nesmí dostat ke zbraním. Levoboček však zřejmě umí zapůsobit na tatínkovy city a tak se už po čtvrt roce ocitá na zámku v Českém Krumlově, který Rudolf II. koupil od těžce zadluženého Petra Voka z Rožmberka. Tady samozřejmě žádná omezení neplatí.

Zálusk na mladičkou lazebnici
S císařovým levobočkem se sblíží šestnáctiletá Markéta Pichlerová, řečená Mušle, dcera místního lazebníka. Markéta postřehne, že don Julius rozhazuje peníze plnými hrstmi. Proto mu je kdykoliv ochotně po vůli. Jednou se jí to však nevyplatí. Císařův levoboček ji v záchvatu zuřivosti zmlátí a pobodá dýkou. Když dívka omdlí, Julius ji v domnění, že je mrtvá, vyhodí z okna zámku. Tehdy ještě má Markéta štěstí. Spadne jen na měkkou hromadu smetí a pomlácená a zakrvácená se vrátí domů. Po tomto zážitku se její rodiče zařeknou, že už jí k Juliu Caesarovi nepustí. Jenže ten po Markétě brzy zatouží znovu.
Ve středu 13. února 1608 si na ni vzpomene, jenže rodiče jí už k němu odmítají pustit. Rozzuřený don Julius dá proto lazebníka Šimona Pichlera zavřít do zámeckého vězení s tím, že ho nepropustí dřív, dokud mu jeho manželka nepřivede na zámek dceru. Zároveň se svatosvatě zapřísahá, že Mušli neublíží. Matce Pichlerové nakonec nezbývá, než panským choutkám vyhovět a Markétu o masopustní neděli 17. února Juliu Caesarovi přivede na zámek.

Krvavý masakr na zámku
Co se tam tu neděli dělo, přesně nevíme. Jisté je, že Julius a Mušle zřejmě hodně pijí. V noci na pondělí dostává císařův syn záchvat zuřivosti. S dýkou v ruce napadne strážného, který jim do pokoje přináší světlo. Dvakrát mu probodne ruku a zraní ho i na hrudi. Byl by ho zřejmě zabil, kdyby strážný neměl u sebe kord, jímž odrazí další rány a pak rychle uteče.
Rozčilený Julius hledá náhradní objekt, na němž by si mohl vybít svůj nahromaděný vztek. Zrak mu padne na nebohou Markétu, která jeho konflikt se strážným pozoruje z postele. Přinutí ji, aby si oblékla ovčí kožich, po té se na ni vrhne a nebývale brutálním způsobem ji zavraždí.

Strašná masopustní noc
Celé tři hodiny trvá jeho šílená řezničina, než Julius přivolá sluhu a jakousi komornou z Prahy a ti Markétinu nepředstavitelně zohavenou mrtvolu zabalí do prostěradla a odnesou. Prý ani několikeré bílení onoho zámeckého pokoje nedokázalo odstranit krvavé skvrny, které zůstaly po té hrůzné masopustní noci. Ještě sto let po oné události se na krumlovském zámku ukazuje tak zvaná Juliuszimmer s patrnými stopami krve na zdi.
Ráno se vraždící maniak zklidní a očividně svého činu lituje. Odebere se k mrtvé a "v rány její prsty strkaje k ní klekl, skutku toho nevím, jak želel, a davše ji do prostěradla zašíti, do dvou truhel, jsa sám přítomen, zabedniti". Nešťastná Markéta Pichlerová je pak pohřbena v klášteře minoritů v Českém Krumlově.

Uvězněný levoboček
Tak příšernou aféru samozřejmě už nebylo možné jen tak snadno ututlat. Její současník, rožmberský kronikář Václav Březan o ní tehdy napsal: "…18. februarii, v pondělí masopustní, Julius, ten ukrutný tyran a černokutírek, poboční syn císařský, na zámku Krumlově ďábelský, hrozný, nešlechetný masopust držel svou souložnicí, dcerou lazebníkovou, rozvrátiv jí hlavu a posekav hanebně, že po kusích do truhly ji klásti musili. A on ji sám zabednil a hřebíky zapral a v klášteře pochovati dal… Potom přijevše komisaři císařští, vězení mu vyhledali a do něho vsaditi dali… Bože spravedlivý, na jakú bezbožnú nešlechetnost toto království se dívá!". Obyvatelé zámku a Českého Krumlova si oddechnou, když je Julius Caesar zavřen ve zvláštním pokoji se samostatným suchým záchodem a se silnými mřížemi na oknech a místo dveří.

Tajný pohřeb
Vězňovy nálady se často mění. Ze stavů naprosté apatie přecházel v záchvaty šílenství, kdy nadává svým strážným, hází po nich nádobí, roztrhá svoje šaty i povlečení postele, polonahý vylézá na okno a pokřikuje na kolemjdoucí pod zámkem. Každý, kdo náhodou prochází kolem, raději hned přidává do kroku a mnozí obyvatelé Krumlova se zámku přímo vyhýbají. Strážní později popisují, jak se Julius tak usilovně škrábe v nose, až mu začne téci krev. Pak si prohlíží své zakrvácené ruce, vesele skáče a píská si. Brzy se úplně přestane mýt, po pokoji se pohybuje nahý, do svého lůžka vykonává potřebu a ve dvou nádobách si schovává hnijící zbytky potravin, které nechce sluhům vydat.
Už 25. června 1609 zaznamenává Václav Březan ve své kronice, že "Julius, ten pankhart, levobočník a tyran na Krumlově, vězněm jsa na zámku… padna, duši pustil. Rarášek (rozuměj ďábel) ho udávil! A strážní nežli se klíčů u hejtmana dovolali, že byl bez sebe. Okolo krku, praví, že byl zčernalý a pustila se mu z nosu po smrti krev."
Příčinou levobočkovy smrti byl zřejmě prasklý abces v hrdle. Jeho pohřeb se z císařova nařízení konal utajeně v noci a rakev s jeho tělem byla uložena v minoritském klášteře nedaleko jeho oběti Markéty Pichlerové.

Zpátky ke Kateřině
Hraběnka Kateřina Stradová byla velmi krásná a také velmi vzdělaná. Dovedla zřejmě využívat všechny rejstříky vášně, když dokázala po dlouhá léta smyslného Rudolfa fascinovat. Propadl jí duší i tělem, a i když se potěšil s jinou ženou, nakonec se vždycky ke Kateřině vrátil. Dala mu 6 dětí, možná i 8, ale to není potvrzeno.

Bratr požírá bratra

Rudolfovi II. žádný z jeho habsburských příbuzných příliš k srdci nepřirostl. Snad jediný, na kom mu z nich záleží, je jeho mladší bratr Arnošt, s nímž byli společně vychovávání na španělském dvoře Filipa II. Tento vyhlášený módní hejsek a vášnivý karbaník však umírá už v roce 1595 jako místodržící v Nizozemí.

Další z bratrů, Matyáš, neměl nikdy k Rudolfovi dobrý vztah, což samozřejmě platí i naopak. Matyáš však trpí nadměrnou politickou ctižádostí. Nestačí mu, že ho Rudolf jmenoval místodržícím ve Vídni. Je posedlý císařskou korunou a ze všech sil se snaží ji bratovi sundat z hlavy.

Rudolf odmítá dohody
V roce 1604 propuká v Uhrách povstání vedené sedmihradským knížetem kalvínského vyznání Štěpánem Bočkajem. Matyáš má rázem proti sobě hned dva nepřátele - k dosavadním Turkům mu přibudou uherští protestanti. Když si s nimi habsburské vojsko neporadí, přichází na řadu jednání. Nakonec Matyášovi nezbývá, než 23. června 1606 podepsat s Uhry mírovou smlouvu. Mimo jiné v ní - a to je důležité - slibuje respektovat náboženskou svobodu. V listopadu pak uzavírá nepříliš výhodnou dohodu o míru také s Turky. Obě mírové smlouvy mimořádně popudí císaře Rudolfa II., který sní o porážce tureckého vojska a krutém potrestání uherských vzbouřenců. V uzavřeném míru spatřuje komplot proti sobě. Podezírá Matyáše, že ho chce vystrnadit z císařského trůnu a pokouší se jeho mírové dohody sabotovat.

Matyáš táhne na Moravu
Za této situace začíná jednat rodina Habsburků, která formálně prohlašuje ctižádostivého Matyáše za hlavu rodu. Rudolf II. je pokořen a ještě více se uzavírá do sebe. Na Matyášovu stranu začíná přecházet protestantská šlechta v Rakousích a také na Moravě a žádá podobně jako uherští magnáti náboženskou svobodu. Matyáš je sice katolík, ale instinktivně cítí, že potřebuje protestanty na své straně, chce-li v boji o císařskou korunu uspět. Už se nejedná o hádku mezi dvěma bratry. V podunajské monarchii se schyluje k rodinné válce.
Když se v dubnu 1608 moravští šlechtici prohlásí na zemském sněmu v Ivančicích za Matyášovi poddané, překročí potěšený arcivévoda s vojskem moravské hranice a ve Znojmě vydává manifest k obyvatelům zemí Koruny české. Odůvodňuje v něm svůj postup neschopností císařského bratra a zlou vůlí jeho rádců a prohlašuje, že hodlá chránit všechna privilegia a svobody habsburských zemí. Papežský legát Antonio Caetano referuje do Říma, že Rudolfovo postavení je beznadějné. "Pokud jde o císaře," uvádí, "nikdo ho již nechce a mluví se o něm s nepředstavitelnou nestydatostí a nedostatkem respektu."

Bude císař emigrovat?
Jakmile se Matyáš vyrazí v čele své armády do Čech, začne ustrašený Rudolf II. pomýšlet na útěk z Prahy. Dokonce se obrací na saského kurfiřta Jana Jiřího s dotazem, zda by mu poskytl azyl v Drážďanech. Kurfiřt je jeho žádostí poněkud uvedený do rozpaků. Souhlasit nechce, odmítnout nemůže.
Rudolf, který se už před svými komorníky ani nesnaží skrývat neustálý pláč, v zoufalství nařídí sbírat po Čechách vojenskou hotovost. Česká šlechta však kupodivu stojí při císaři. V jeho zastoupení svolává nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic do Prahy zemský sněm a dokonce se mu podaří přemluvit zcela vyděšeného Rudolfa, aby před shromážděnými stavy promluvil. Vždyť mnozí lidé v Čechách už nevěřili, že je císař vůbec naživu. Dokonce kolovaly pověsti, že místo něj sedí na Pražském hradě jakýsi panovníkovi podobný obyčejný švec, za něhož vládnou císařští radové. Jak si přitom nevzpomenout na slavný Fričův a Werichův film Císařův pekař a Pekařův císař s motivem Rudolfova dvojníka!

Libeňský mír
Není divu, že shromážděný zemský sněm strne údivem, když se před nimi objevuje pobledlý a roztřesený stařec, usedne na trůnu a slabým hlasem pronese několik německých vět, které kancléř Lobkovic překládá do češtiny. Rudolf se omlouvá, že se necítí zdráv a brzy opouští zasedání sněmu. Jeho krátké vystoupení většinu přítomných dojme. Dokonce se ho zastane jeden z vůdců české protestantské opozice Václav Budovec z Budova a přesvědčí české nekatolíky, aby zatím netrvali na požadavku náboženských svobod.

Matyáši, když se k němu nepřidala česká šlechta, nezbývá než s nešťastným Rudolfem vyjednávat. A tak 25. června 1608 v libeňském zámečku a dohled od pražských hradeb podepisují oba habsburští bratři mír. Rudolf zároveň podstupuje Matyášovi uherskou korunu a Moravské markrabství. Zbývají mu už jen císařská koruna a česká svatováclavská koruna.

Majestát náboženské svobody
Čeští nekatoličtí šlechtici však nemíní Rudolfa podporovat do nekonečna. V lednu 1609 vystupují na zemském sněmu s obnoveným požadavkem náboženské svobody a především žádají legalizaci Jednoty bratrské, postavené před sedmi lety mimo zákon. Rudolf se však vyhýbá se přímým jednáním, slibuje a zase odvolává.
Mezi českými pány vyniká radikalismem Jindřich Matyáš Thurn, příslušník rodu pocházejícího ze severní Itálie. Listem vyzve císaře k přijetí požadavků stavů a připomene mu hrozivé důsledky Bočkajova povstání v Uhrách. Rudolf se ještě pokoušel manévrovat, ale Thurn jako generállajtnant stavovské armády už verbuje vojsko.
Tváří v tvář přízraku nové války Rudolf kapituluje a 12. července 1609 podepisuje proslulý Majestát, tehdy nejliberálnější náboženský zákon v celé Evropě, zajišťující svobodu vyznání nejen šlechtě, ale obyvatelům měst a venkovským poddaným.

Vpád Pasovských
Císař však na své pokoření nezapomene. Shodou okolností shromáždil jeho synovec, tyrolský arcivévoda a pasovský biskup Leopold desetitisícovou žoldnéřskou armádu pro válku o Julišské vévodství na Rýně. Místo k Rýnu ho však Rudolf II. tajně pozve do Prahy, aby s pomocí jeho vojska pokořil nenáviděného bratra Matyáše a vzpurné české stavy. Koncem ledna 1611 překračují hranice Čech a časně ráno 15. února zaútočí na Prahu. Pronikají na Malou Stranu a obsazují Pražský hrad. Přes Kamenný (nyní Karlův) most se vetřelci pokoušejí dostat na Staré Město, ale na poslední chvíli spuštěná mříž ve Staroměstské mostecké věži jim v tom zabrání.
Zatím si však na Staroměstské radnici české stavy zvolí třicetičlenné direktorium v čele Jáchymem Ondřejem Šlikem a žádají uherského krále Matyáše o ochranu. Na to Rudolfův mladší bratr čeká. Teď se mu nabízí možnost definitivního triumfu.

Rudolfův pád
Před hrozbou rychle se přibližující Matyášovy armády opouštějí 10. a 11. března Pasovští Hrad a Malou Stranu a císař Rudolf II. se uvolí přijmout delegaci českých stavů. Jindřich Matyáš Thurn spolu s Václavem Vilémem z Roupova a Linhartem Colonou z Felsu se vyděšeného a nemocného císaře ostře zeptají, zda Pasovští neodvezli svatováclavskou korunu a zemská privilegia. Rudolf II. se před zástupci českých stavů zhroutí a takřka plačky vysvětluje, že byl sveden špatnými lidmi.
V následujících dnech pozatýkají čeští stavové řadu lidí z císařova okolí a často i na mučidlech na nich vymáhají přiznání o společném spiknutí Rudolfa II. a Leopolda Pasovského. V dubnu 1611 pak generální sněm zemí Koruny české rozhodne o tom, že Rudolf se musí vzdát českého trůnu ve prospěch svého bratra Matyáše.

Císařova smrt
Korunovace nového krále se koná 23. května 1611 ve Svatovítském chrámu Pražského hradu. Svatováclavskou korunu nasazuje Matyášovi na hlavu olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna. Nemocný Rudolf II., jemuž zůstává už jen formálně císařská koruna, se uzavírá do svých komnat, které mu jsou na Pražském hradě velkoryse ponechány. Zdálo by se, že nyní bude mít konečně klid na to, aby se věnoval svým sbírkám, případně experimentoval v alchymistických laboratořích. Ale ve skutečnosti pokořený císař nechce svůj boj s mladším bratrem jen tak vzdát. S pomocí svého malého dvora udržuje kontakt s říšskými kurfiřty a snaží se zabánit tomu, aby byl Matyáše zvolen císařem.
V dalších intrikách však Rudolfovi zabrání nemoc. Už koncem prosince 1611 musí ulehnout. Podle lékařské zprávy trpí plicní chorobou, která se projevuje zvracením krve, zánětem jater, vodnatelností a trombózou. 20. ledna 1612 ve zbědovaném stavu umírá.

Odhalené tajemství smrti
Nejvyšší komoří Oldřich Desiderius Pruskovský se pokusí utajit smrt svého zaměstnavatele, ale nepodaří se mu to a zpráva o Rudolfově smrti se díky indiskreci hraběte Václava Kinského a hejtmana Maxe Trautmannsdorfa rozletí po Praze.
Podivínský císař se rád zabýval mystikou a tajemnými věcmi vůbec. Není proto divu, že i kolem jeho úmrtí se vytvořila řada pověstí a záhad. Oficiálně je jako příčina smrti uváděna vodnatelnost. Rudolf také nepochybně trpěl dnou, což se ve starším věku projevovalo potížemi při chůzi. Rakouský patolog profesor MUDr. Hans Bankl dává spíše přednost neoficiálním zprávám, podle nichž "císař zemřel na delirium tremenes". Prostě se prý upil k smrti.
Definitivně vneslo jasno do určení příčin Rudolfova skonu až zkoumání jeho kosterních pozůstatků předním českým antropologem profesorem MUDr. Emanuelem Vlčkem. K všeobecnému překvapení prokázalo luetickou ostitidu. Zkrátka a dobře Rudolf si někde uhnal tehdy nevyléčitelnou pohlavní chorobu - syfilis.
Zdroj: RF Hobby a časopis History revue. Děkuji
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (649)
Zobrazit starší komentáře

601 JnxvIcenda JnxvIcenda | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 1:26 | Reagovat

account now payday loans
<a href="https://personalnaeloan.com/">installments loans</a>
debt relief companies
<a href=https://personalnaeloan.com/>cash advance loans</a>

602 cialis cialis | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 8:56 | Reagovat

Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared across the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and consult with my website . Thank you

603 JbscIcenda JbscIcenda | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 23:52 | Reagovat

best payday loan company
<a href="https://paydayacerloans.com/">pay day loan</a>
online cash loans
<a href=https://paydayacerloans.com/>payday loans no credit check</a>

604 JbscIcenda JbscIcenda | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 1:27 | Reagovat

bad credit loans andnot payday loan
<a href="https://paydayacerloans.com/">pay day loans</a>
same day payday loans no credit check
<a href=https://paydayacerloans.com/>bad credit payday loans</a>

605 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 19:39 | Reagovat

what are some superior and in demand websites for blogs? ?? .

606 DcxToudge DcxToudge | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 3:22 | Reagovat

online long term payday loans
<a href="https://loansbadzwe.org/">cash advance loans</a>
payday title loan consolidation
<a href="https://loansbadzwe.org/">personal loans</a>

607 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 9:16 | Reagovat

I  truly  enjoy  looking at  on this  web site , it  contains  superb   blog posts. Heavierthanair flying machines are impossible. by Lord Kelvin.

608 ZmsAnophy ZmsAnophy | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 1:54 | Reagovat

payday loan with
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">installment loan</a>
payday loans no credit
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>personal loans</a>

609 ZmsAnophy ZmsAnophy | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 22:05 | Reagovat

payday loans direct lender no credit check
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">cash advance online</a>
bad credit payday loan
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>online payday loans direct lenders</a>

610 EVtArbity EVtArbity | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 4:49 | Reagovat

viagra online consult brand
<a href=http://viagraocns.com/>buy generic viagra</a>
buy brand viagra
<a href="http://viagraocns.com/">generic viagra</a>

611 Payday Loan Payday Loan | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 21:09 | Reagovat

speedy cash payday loans online <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday loans no credit check <a href=https://payday.us.com>a payday loan</a>

612 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 13. ledna 2018 v 4:18 | Reagovat

I  conceive this website   has got  some  rattling  superb  info  for everyone. Dealing with network executives is like being nibbled to death by ducks. by Eric Sevareid.

613 Faagainny Faagainny | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 12:13 | Reagovat

cialis uk
<a href="http://cialisovnsm.com/">cialis tadalafil</a>
cialis pill splitter
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis price</a> ’

614 Fwensoyday Fwensoyday | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 14:59 | Reagovat

cialis daily costs
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis women use
<a href="http://retcialis.com/">canada cialis</a> ’

615 Fwensoyday Fwensoyday | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 15:29 | Reagovat

cialis 50mg
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis order
<a href="http://retcialis.com/">cialis pill</a> ’

616 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 11:05 | Reagovat

Hey, thanks for the post.Really thank you! Really Cool.

617 Fndgainny Fndgainny | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 13:02 | Reagovat

prices cialis
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis soft</a>
cialis cost australia
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>female cialis</a> ’

618 Fndgainny Fndgainny | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 14:25 | Reagovat

cialis 40 mg dosage
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">buy cialis online without a prescription</a>
cialis soft tabs canada
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>cialis price</a> ’

619 Fndsoyday Fndsoyday | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 14:36 | Reagovat

canadian generic cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
daily cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis for women</a> ’

620 viagra viagra | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 6:29 | Reagovat

Thank you for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such a perfect way? I've a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such information.

621 VecIcenda VecIcenda | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 12:33 | Reagovat

payday loans no faxing no credit checks
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">bad credit payday loans</a>
bc payday loan
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>payday loan</a>

622 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 20:50 | Reagovat

It's perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I have learn this publish and if I may I want to suggest you few attentiongrabbing things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article. I desire to read even more things about it!

623 Ecfvidetty Ecfvidetty | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 18:55 | Reagovat

viagra shelf life http://viasergeneric.com/  OK’

624 Ecfvidetty Ecfvidetty | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 20:37 | Reagovat

generic viagra from india http://viasergeneric.com/  OK’

625 Ecfvidetty Ecfvidetty | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 20:59 | Reagovat

viagra samples http://viasergeneric.com/  OK’

626 DxvToudge DxvToudge | E-mail | Web | 3. února 2018 v 10:31 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loans bad credit</a>
100 guaranteed payday loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loan online</a>

627 BrvsIcenda BrvsIcenda | E-mail | Web | 4. února 2018 v 23:09 | Reagovat

OK’
<a href="https://onlineloan.us.org/">fast payday loan</a>
best personal loans bad credit <a href=https://onlineloan.us.org/>payday loans online</a>

628 Personal Loans Personal Loans | E-mail | Web | 5. února 2018 v 6:21 | Reagovat

installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">payday loans sacramento</a> installment loans guaranteed <a href=https://installmentloans.us.com>installment loans</a>

629 VrcMeerVe VrcMeerVe | E-mail | Web | 6. února 2018 v 17:35 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">online viagra</a>
buying viagra in canada
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra pills</a>

630 PsaShito PsaShito | E-mail | Web | 9. února 2018 v 17:57 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">business plan writing</a>
who can do assignment for
https://writebusinessplanatb.org/ - create business plan

631 mafiScoff mafiScoff | E-mail | Web | 10. února 2018 v 22:44 | Reagovat

buy viagra online in singapore
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
buy viagra walgreens
<a href="http://www.viagrabs.com">viagra generic</a>
combine yohimbe and viagra

632 mafiScoff mafiScoff | E-mail | Web | 11. února 2018 v 5:14 | Reagovat

do you need a doctor prescription for viagra
<a href=http://viagrabs.com>viagra generic</a>
take viagra for fun
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
viagra bez recepty w niemczech

633 PbdShito PbdShito | E-mail | Web | 13. února 2018 v 22:43 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">create business plan</a>
buy annotated bibliography papers
https://writingbusinessplan.us.com/ - creating business plan

634 BdcShito BdcShito | E-mail | Web | 15. února 2018 v 17:54 | Reagovat

https://writingbusinessplan.us.com/
pay for a paper
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">writing business plans</a>
OK’

635 Vrcseavy Vrcseavy | E-mail | Web | 17. února 2018 v 12:52 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
who can do my tesol assignment
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>business plans</a>

636 online_viagra online_viagra | E-mail | Web | 23. února 2018 v 1:04 | Reagovat

Really informative article post.Thanks Again. Awesome.

637 LqxFloon LqxFloon | E-mail | Web | 27. února 2018 v 1:13 | Reagovat

Hi!
<a href="http://cialisovnnc.com/">cheap cialis</a>
where to buy cialis
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> OK’

638 GblSquata GblSquata | E-mail | Web | 28. února 2018 v 4:48 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">free erectile pills</a>
real viagra
<a href="http://freeerectilepills.com/">over counter erectile pills</a> OK’

639 cialis cialis | E-mail | Web | 5. března 2018 v 22:39 | Reagovat

There are some attentiongrabbing points in time in this article but I dont know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as properly

640 hfamly hfamly | E-mail | Web | 6. března 2018 v 4:15 | Reagovat

Through the power of medication lessen programs, we can step you significant discounts out of customary important http://viagraforsale.us.org/ cheap viagra  prices. Our betray discount network providers are dedicated to increasing access to affordable drug <a href=http://viagraforsale.us.org/ >viagra cost</a> and medication. Middle of their parley efforts with large pharmaceutical companies our providers make brought discounts of an unexceptional of barely 50% off to you for free.

641 generic_viagra generic_viagra | E-mail | Web | 8. března 2018 v 21:36 | Reagovat

I've been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I'll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

642 GbrSkide GbrSkide | E-mail | Web | 10. března 2018 v 23:52 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra price</a>
viagra without a prescription
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>cheap viagra</a>  OK’

643 cialis cialis | E-mail | Web | 12. března 2018 v 18:53 | Reagovat

You are my inspiration, I possess few web logs and rarely run out from to brand.

644 LmmSquata LmmSquata | E-mail | Web | 14. března 2018 v 10:49 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">generic viagra online</a>
viagra facts
<a href="http://viagracefo.com/">buy viagra</a> OK’

645 klxqfm klxqfm | E-mail | Web | Pátek v 18:15 | Reagovat

In the course the power of prescription discount programs, we can step you outstanding discounts out of customary superior http://canadianpharma.us.com/ canadian online pharmacy  prices. Our shop discount network providers are dedicated to increasing access to affordable medication <a href=http://canadianpharma.us.com/ >canadian pharmacy no prescription</a> and medication. Middle of their parleying efforts with eminently pharmaceutical companies our providers have brought discounts of an unexceptional of practically 50% off to you for free.

646 cheap_viagra cheap_viagra | E-mail | Web | Včera v 2:19 | Reagovat

I was  looking through  some of your  blog posts on this  internet site  and I  conceive this  web site  is  rattling informative !  Keep on posting .

647 LmmSquata LmmSquata | E-mail | Web | Včera v 17:55 | Reagovat

herbal viagra alternative
<a href="http://genericvlagra.com/">buy viagra</a>
buy cheap viagra online uk
<a href="http://genericvlagra.com/">buy viagra</a> OK’

648 mnaa14 mnaa14 | E-mail | Web | Včera v 19:20 | Reagovat

Through the power of drug pass programs, we can offer you significant discounts away of conventional high http://generic-viagra.us.org/ viagra generic  prices. Our peach on detract from network providers are dedicated to increasing access to affordable prescription <a href=http://generic-viagra.us.org/ >viagra 100 mg best price</a> and medication. Throughout their parleying efforts with muscular pharmaceutical companies our providers make brought discounts of an average of barely 50% misled to you an eye to free.

649 LlmSkide LlmSkide | E-mail | Web | Dnes v 1:29 | Reagovat

viagra toronto
<a href="http://buyviaqra.com/">generic viagra online</a>
brand viagra online
<a href=http://buyviaqra.com/>viagra pills</a>  OK’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.