... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Rudolf II.: Slaboch, blázen nebo oběť spiknutí? (část 2.)

16. prosince 2008 v 11:17 | LaVoisin |  Habsburkové v čechách
Ženy ano, sňatek ne!
Rudolf II. se nikdy neoženil a mě dokonce výslovný odpor k manželskému svazku. Všechny pokusy o vhodný dynastický sňatek končí katastrofou. Rudolf postupně veškerá jednání o svatbě odkládá, vymlouvá se na své nemoci a zahořkne vůči vlastním habsburským příbuzným, kteří ho do manželství nutí.

Jedna cizí svatba ale Rudolfovi zvedne mandle. Když se v roce 1597 dozvídá, že si jeho bývalá snoubenka Isabela Klára má brát jeho mladšího bratra arcivévodu Albrechta, místodržícího španělského Nizozemí, nepříčetně se rozzuří. Ale není za tím žárlivost, Rudolf v tom spíše vidí rodinný komplot proti sobě a podezírá Albrechta, že ho chce připravit i o císařskou korunu.

Císař posedlý ženami
Rudolfův odmítavý postoj k případnému sňatku dokonce vyvolává podezření, že je homosexuálně orientován. Pochopitelně je to nesmysl. Rudolf je naopak krásnými ženami přímo posedlý. Má řadu milenek, z nichž nejznámější je půvabná Italka Kateřina Stradová, dcera jeho dvorního antikváře vzdělaného Jakuba Strady z Rosbergu, který je hlavním pořadatelem císařských uměleckých sbírek. Podle některých pověstí se prý Rudolf se Stradovou dokonce tajně oženil.
Ještě v roce 1607, kdy je Rudolfovi pětapadesát, referuje z Prahy do Říma papežský nuncius Antonio Caëtano o jeho nové milostné aféře. Císař tehdy nalézá zalíbení v manželce svého nového komorníka Kašpara Ruckého. Tato krásná dáma okouzlí Rudolfa natolik, že na její žádost okamžitě propustí svého dosavadního komorníka, do té doby všemocného Filipa Langa. A nahradí ho jejím chotěm. Lang je navíc uvězněn pro údajné rozkrádání císařských sbírek.

Šest levobočků
S Kateřinou Stradovou má Rudolf celkem šest dětí, které uzná za řádné levobočky a jak je v habsburské dynastii zvykem, obdaří je přídomkem d'Austria. Nejstarším je syn, který se narodí v roce 1585 na Pražském hradě a šťastný otec mu dává pyšné jméno hodné císařova potomka - Julius Caesar d'Austria (1585 -1609). Byť je prvorozeným synem, nemůže jako levoboček počítat s nástupnictvím po Rudolfovi II. Nicméně i tak se mu dostává všemožné péče a podle zpráv cizích vyslanců na pražském dvoře s ním císař počítá na některý vysoký politický post. Údajně se měl stát sedmihradským knížetem.
Druhý nemanželský syn je Matyáš d'Austria, který je dán na vychování k jezuitům do Štýrského Hradce a v roce 1619 umírá. Nejmladším synem je pak Carlos d'Austria, jenž se později jako důstojník účastní války z Turky a později bojuje také ve třicetileté válce. Naposled je připomínán ještě v roce 1650. Nejstarší dcera Karolina d'Austria je provdána za hraběte z Contecroy, kdežto zbývají dvě Alžběta d'Austria a Dorothea d'Austria prožijí svůj v klášteře, první ve Vídni a druhá v Madridu.

Uklizen do Krumlova
Nejpohnutější osud ze všech Rudolfových dětí má právě nejstarší syn Julius Caesar, nazývaný také don Julio. Brzy je totiž zřejmé, že trpí duševní chorobou, která se bude věkem prohlubovat. Levoboček si příliš nehledí studií, za to je už v pubertě častým návštěvníkem pražských nevěstinců. Množí se zprvu nesmělé a posléze stále hlasitější stížnosti na jeho opilecké eskapády, obtěžování měšťanských dcer a vyvolávání rvaček.
Trpělivý otec nad tím dlouho hmouří obě oči, ale když Julius Caesar v roce 1606 v návalu vzteku zabije jednoho ze svých sluhů a několik dalších pobodá, posílá ho do kartuziánského kláštera v rakouském Gamingu. Zde má v jakémsi fešáckém vězení vést zbožný život bez vína a žen a také se nesmí dostat ke zbraním. Levoboček však zřejmě umí zapůsobit na tatínkovy city a tak se už po čtvrt roce ocitá na zámku v Českém Krumlově, který Rudolf II. koupil od těžce zadluženého Petra Voka z Rožmberka. Tady samozřejmě žádná omezení neplatí.

Zálusk na mladičkou lazebnici
S císařovým levobočkem se sblíží šestnáctiletá Markéta Pichlerová, řečená Mušle, dcera místního lazebníka. Markéta postřehne, že don Julius rozhazuje peníze plnými hrstmi. Proto mu je kdykoliv ochotně po vůli. Jednou se jí to však nevyplatí. Císařův levoboček ji v záchvatu zuřivosti zmlátí a pobodá dýkou. Když dívka omdlí, Julius ji v domnění, že je mrtvá, vyhodí z okna zámku. Tehdy ještě má Markéta štěstí. Spadne jen na měkkou hromadu smetí a pomlácená a zakrvácená se vrátí domů. Po tomto zážitku se její rodiče zařeknou, že už jí k Juliu Caesarovi nepustí. Jenže ten po Markétě brzy zatouží znovu.
Ve středu 13. února 1608 si na ni vzpomene, jenže rodiče jí už k němu odmítají pustit. Rozzuřený don Julius dá proto lazebníka Šimona Pichlera zavřít do zámeckého vězení s tím, že ho nepropustí dřív, dokud mu jeho manželka nepřivede na zámek dceru. Zároveň se svatosvatě zapřísahá, že Mušli neublíží. Matce Pichlerové nakonec nezbývá, než panským choutkám vyhovět a Markétu o masopustní neděli 17. února Juliu Caesarovi přivede na zámek.

Krvavý masakr na zámku
Co se tam tu neděli dělo, přesně nevíme. Jisté je, že Julius a Mušle zřejmě hodně pijí. V noci na pondělí dostává císařův syn záchvat zuřivosti. S dýkou v ruce napadne strážného, který jim do pokoje přináší světlo. Dvakrát mu probodne ruku a zraní ho i na hrudi. Byl by ho zřejmě zabil, kdyby strážný neměl u sebe kord, jímž odrazí další rány a pak rychle uteče.
Rozčilený Julius hledá náhradní objekt, na němž by si mohl vybít svůj nahromaděný vztek. Zrak mu padne na nebohou Markétu, která jeho konflikt se strážným pozoruje z postele. Přinutí ji, aby si oblékla ovčí kožich, po té se na ni vrhne a nebývale brutálním způsobem ji zavraždí.

Strašná masopustní noc
Celé tři hodiny trvá jeho šílená řezničina, než Julius přivolá sluhu a jakousi komornou z Prahy a ti Markétinu nepředstavitelně zohavenou mrtvolu zabalí do prostěradla a odnesou. Prý ani několikeré bílení onoho zámeckého pokoje nedokázalo odstranit krvavé skvrny, které zůstaly po té hrůzné masopustní noci. Ještě sto let po oné události se na krumlovském zámku ukazuje tak zvaná Juliuszimmer s patrnými stopami krve na zdi.
Ráno se vraždící maniak zklidní a očividně svého činu lituje. Odebere se k mrtvé a "v rány její prsty strkaje k ní klekl, skutku toho nevím, jak želel, a davše ji do prostěradla zašíti, do dvou truhel, jsa sám přítomen, zabedniti". Nešťastná Markéta Pichlerová je pak pohřbena v klášteře minoritů v Českém Krumlově.

Uvězněný levoboček
Tak příšernou aféru samozřejmě už nebylo možné jen tak snadno ututlat. Její současník, rožmberský kronikář Václav Březan o ní tehdy napsal: "…18. februarii, v pondělí masopustní, Julius, ten ukrutný tyran a černokutírek, poboční syn císařský, na zámku Krumlově ďábelský, hrozný, nešlechetný masopust držel svou souložnicí, dcerou lazebníkovou, rozvrátiv jí hlavu a posekav hanebně, že po kusích do truhly ji klásti musili. A on ji sám zabednil a hřebíky zapral a v klášteře pochovati dal… Potom přijevše komisaři císařští, vězení mu vyhledali a do něho vsaditi dali… Bože spravedlivý, na jakú bezbožnú nešlechetnost toto království se dívá!". Obyvatelé zámku a Českého Krumlova si oddechnou, když je Julius Caesar zavřen ve zvláštním pokoji se samostatným suchým záchodem a se silnými mřížemi na oknech a místo dveří.

Tajný pohřeb
Vězňovy nálady se často mění. Ze stavů naprosté apatie přecházel v záchvaty šílenství, kdy nadává svým strážným, hází po nich nádobí, roztrhá svoje šaty i povlečení postele, polonahý vylézá na okno a pokřikuje na kolemjdoucí pod zámkem. Každý, kdo náhodou prochází kolem, raději hned přidává do kroku a mnozí obyvatelé Krumlova se zámku přímo vyhýbají. Strážní později popisují, jak se Julius tak usilovně škrábe v nose, až mu začne téci krev. Pak si prohlíží své zakrvácené ruce, vesele skáče a píská si. Brzy se úplně přestane mýt, po pokoji se pohybuje nahý, do svého lůžka vykonává potřebu a ve dvou nádobách si schovává hnijící zbytky potravin, které nechce sluhům vydat.
Už 25. června 1609 zaznamenává Václav Březan ve své kronice, že "Julius, ten pankhart, levobočník a tyran na Krumlově, vězněm jsa na zámku… padna, duši pustil. Rarášek (rozuměj ďábel) ho udávil! A strážní nežli se klíčů u hejtmana dovolali, že byl bez sebe. Okolo krku, praví, že byl zčernalý a pustila se mu z nosu po smrti krev."
Příčinou levobočkovy smrti byl zřejmě prasklý abces v hrdle. Jeho pohřeb se z císařova nařízení konal utajeně v noci a rakev s jeho tělem byla uložena v minoritském klášteře nedaleko jeho oběti Markéty Pichlerové.

Zpátky ke Kateřině
Hraběnka Kateřina Stradová byla velmi krásná a také velmi vzdělaná. Dovedla zřejmě využívat všechny rejstříky vášně, když dokázala po dlouhá léta smyslného Rudolfa fascinovat. Propadl jí duší i tělem, a i když se potěšil s jinou ženou, nakonec se vždycky ke Kateřině vrátil. Dala mu 6 dětí, možná i 8, ale to není potvrzeno.

Bratr požírá bratra

Rudolfovi II. žádný z jeho habsburských příbuzných příliš k srdci nepřirostl. Snad jediný, na kom mu z nich záleží, je jeho mladší bratr Arnošt, s nímž byli společně vychovávání na španělském dvoře Filipa II. Tento vyhlášený módní hejsek a vášnivý karbaník však umírá už v roce 1595 jako místodržící v Nizozemí.

Další z bratrů, Matyáš, neměl nikdy k Rudolfovi dobrý vztah, což samozřejmě platí i naopak. Matyáš však trpí nadměrnou politickou ctižádostí. Nestačí mu, že ho Rudolf jmenoval místodržícím ve Vídni. Je posedlý císařskou korunou a ze všech sil se snaží ji bratovi sundat z hlavy.

Rudolf odmítá dohody
V roce 1604 propuká v Uhrách povstání vedené sedmihradským knížetem kalvínského vyznání Štěpánem Bočkajem. Matyáš má rázem proti sobě hned dva nepřátele - k dosavadním Turkům mu přibudou uherští protestanti. Když si s nimi habsburské vojsko neporadí, přichází na řadu jednání. Nakonec Matyášovi nezbývá, než 23. června 1606 podepsat s Uhry mírovou smlouvu. Mimo jiné v ní - a to je důležité - slibuje respektovat náboženskou svobodu. V listopadu pak uzavírá nepříliš výhodnou dohodu o míru také s Turky. Obě mírové smlouvy mimořádně popudí císaře Rudolfa II., který sní o porážce tureckého vojska a krutém potrestání uherských vzbouřenců. V uzavřeném míru spatřuje komplot proti sobě. Podezírá Matyáše, že ho chce vystrnadit z císařského trůnu a pokouší se jeho mírové dohody sabotovat.

Matyáš táhne na Moravu
Za této situace začíná jednat rodina Habsburků, která formálně prohlašuje ctižádostivého Matyáše za hlavu rodu. Rudolf II. je pokořen a ještě více se uzavírá do sebe. Na Matyášovu stranu začíná přecházet protestantská šlechta v Rakousích a také na Moravě a žádá podobně jako uherští magnáti náboženskou svobodu. Matyáš je sice katolík, ale instinktivně cítí, že potřebuje protestanty na své straně, chce-li v boji o císařskou korunu uspět. Už se nejedná o hádku mezi dvěma bratry. V podunajské monarchii se schyluje k rodinné válce.
Když se v dubnu 1608 moravští šlechtici prohlásí na zemském sněmu v Ivančicích za Matyášovi poddané, překročí potěšený arcivévoda s vojskem moravské hranice a ve Znojmě vydává manifest k obyvatelům zemí Koruny české. Odůvodňuje v něm svůj postup neschopností císařského bratra a zlou vůlí jeho rádců a prohlašuje, že hodlá chránit všechna privilegia a svobody habsburských zemí. Papežský legát Antonio Caetano referuje do Říma, že Rudolfovo postavení je beznadějné. "Pokud jde o císaře," uvádí, "nikdo ho již nechce a mluví se o něm s nepředstavitelnou nestydatostí a nedostatkem respektu."

Bude císař emigrovat?
Jakmile se Matyáš vyrazí v čele své armády do Čech, začne ustrašený Rudolf II. pomýšlet na útěk z Prahy. Dokonce se obrací na saského kurfiřta Jana Jiřího s dotazem, zda by mu poskytl azyl v Drážďanech. Kurfiřt je jeho žádostí poněkud uvedený do rozpaků. Souhlasit nechce, odmítnout nemůže.
Rudolf, který se už před svými komorníky ani nesnaží skrývat neustálý pláč, v zoufalství nařídí sbírat po Čechách vojenskou hotovost. Česká šlechta však kupodivu stojí při císaři. V jeho zastoupení svolává nejvyšší kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic do Prahy zemský sněm a dokonce se mu podaří přemluvit zcela vyděšeného Rudolfa, aby před shromážděnými stavy promluvil. Vždyť mnozí lidé v Čechách už nevěřili, že je císař vůbec naživu. Dokonce kolovaly pověsti, že místo něj sedí na Pražském hradě jakýsi panovníkovi podobný obyčejný švec, za něhož vládnou císařští radové. Jak si přitom nevzpomenout na slavný Fričův a Werichův film Císařův pekař a Pekařův císař s motivem Rudolfova dvojníka!

Libeňský mír
Není divu, že shromážděný zemský sněm strne údivem, když se před nimi objevuje pobledlý a roztřesený stařec, usedne na trůnu a slabým hlasem pronese několik německých vět, které kancléř Lobkovic překládá do češtiny. Rudolf se omlouvá, že se necítí zdráv a brzy opouští zasedání sněmu. Jeho krátké vystoupení většinu přítomných dojme. Dokonce se ho zastane jeden z vůdců české protestantské opozice Václav Budovec z Budova a přesvědčí české nekatolíky, aby zatím netrvali na požadavku náboženských svobod.

Matyáši, když se k němu nepřidala česká šlechta, nezbývá než s nešťastným Rudolfem vyjednávat. A tak 25. června 1608 v libeňském zámečku a dohled od pražských hradeb podepisují oba habsburští bratři mír. Rudolf zároveň podstupuje Matyášovi uherskou korunu a Moravské markrabství. Zbývají mu už jen císařská koruna a česká svatováclavská koruna.

Majestát náboženské svobody
Čeští nekatoličtí šlechtici však nemíní Rudolfa podporovat do nekonečna. V lednu 1609 vystupují na zemském sněmu s obnoveným požadavkem náboženské svobody a především žádají legalizaci Jednoty bratrské, postavené před sedmi lety mimo zákon. Rudolf se však vyhýbá se přímým jednáním, slibuje a zase odvolává.
Mezi českými pány vyniká radikalismem Jindřich Matyáš Thurn, příslušník rodu pocházejícího ze severní Itálie. Listem vyzve císaře k přijetí požadavků stavů a připomene mu hrozivé důsledky Bočkajova povstání v Uhrách. Rudolf se ještě pokoušel manévrovat, ale Thurn jako generállajtnant stavovské armády už verbuje vojsko.
Tváří v tvář přízraku nové války Rudolf kapituluje a 12. července 1609 podepisuje proslulý Majestát, tehdy nejliberálnější náboženský zákon v celé Evropě, zajišťující svobodu vyznání nejen šlechtě, ale obyvatelům měst a venkovským poddaným.

Vpád Pasovských
Císař však na své pokoření nezapomene. Shodou okolností shromáždil jeho synovec, tyrolský arcivévoda a pasovský biskup Leopold desetitisícovou žoldnéřskou armádu pro válku o Julišské vévodství na Rýně. Místo k Rýnu ho však Rudolf II. tajně pozve do Prahy, aby s pomocí jeho vojska pokořil nenáviděného bratra Matyáše a vzpurné české stavy. Koncem ledna 1611 překračují hranice Čech a časně ráno 15. února zaútočí na Prahu. Pronikají na Malou Stranu a obsazují Pražský hrad. Přes Kamenný (nyní Karlův) most se vetřelci pokoušejí dostat na Staré Město, ale na poslední chvíli spuštěná mříž ve Staroměstské mostecké věži jim v tom zabrání.
Zatím si však na Staroměstské radnici české stavy zvolí třicetičlenné direktorium v čele Jáchymem Ondřejem Šlikem a žádají uherského krále Matyáše o ochranu. Na to Rudolfův mladší bratr čeká. Teď se mu nabízí možnost definitivního triumfu.

Rudolfův pád
Před hrozbou rychle se přibližující Matyášovy armády opouštějí 10. a 11. března Pasovští Hrad a Malou Stranu a císař Rudolf II. se uvolí přijmout delegaci českých stavů. Jindřich Matyáš Thurn spolu s Václavem Vilémem z Roupova a Linhartem Colonou z Felsu se vyděšeného a nemocného císaře ostře zeptají, zda Pasovští neodvezli svatováclavskou korunu a zemská privilegia. Rudolf II. se před zástupci českých stavů zhroutí a takřka plačky vysvětluje, že byl sveden špatnými lidmi.
V následujících dnech pozatýkají čeští stavové řadu lidí z císařova okolí a často i na mučidlech na nich vymáhají přiznání o společném spiknutí Rudolfa II. a Leopolda Pasovského. V dubnu 1611 pak generální sněm zemí Koruny české rozhodne o tom, že Rudolf se musí vzdát českého trůnu ve prospěch svého bratra Matyáše.

Císařova smrt
Korunovace nového krále se koná 23. května 1611 ve Svatovítském chrámu Pražského hradu. Svatováclavskou korunu nasazuje Matyášovi na hlavu olomoucký biskup kardinál František z Dietrichštejna. Nemocný Rudolf II., jemuž zůstává už jen formálně císařská koruna, se uzavírá do svých komnat, které mu jsou na Pražském hradě velkoryse ponechány. Zdálo by se, že nyní bude mít konečně klid na to, aby se věnoval svým sbírkám, případně experimentoval v alchymistických laboratořích. Ale ve skutečnosti pokořený císař nechce svůj boj s mladším bratrem jen tak vzdát. S pomocí svého malého dvora udržuje kontakt s říšskými kurfiřty a snaží se zabánit tomu, aby byl Matyáše zvolen císařem.
V dalších intrikách však Rudolfovi zabrání nemoc. Už koncem prosince 1611 musí ulehnout. Podle lékařské zprávy trpí plicní chorobou, která se projevuje zvracením krve, zánětem jater, vodnatelností a trombózou. 20. ledna 1612 ve zbědovaném stavu umírá.

Odhalené tajemství smrti
Nejvyšší komoří Oldřich Desiderius Pruskovský se pokusí utajit smrt svého zaměstnavatele, ale nepodaří se mu to a zpráva o Rudolfově smrti se díky indiskreci hraběte Václava Kinského a hejtmana Maxe Trautmannsdorfa rozletí po Praze.
Podivínský císař se rád zabýval mystikou a tajemnými věcmi vůbec. Není proto divu, že i kolem jeho úmrtí se vytvořila řada pověstí a záhad. Oficiálně je jako příčina smrti uváděna vodnatelnost. Rudolf také nepochybně trpěl dnou, což se ve starším věku projevovalo potížemi při chůzi. Rakouský patolog profesor MUDr. Hans Bankl dává spíše přednost neoficiálním zprávám, podle nichž "císař zemřel na delirium tremenes". Prostě se prý upil k smrti.
Definitivně vneslo jasno do určení příčin Rudolfova skonu až zkoumání jeho kosterních pozůstatků předním českým antropologem profesorem MUDr. Emanuelem Vlčkem. K všeobecnému překvapení prokázalo luetickou ostitidu. Zkrátka a dobře Rudolf si někde uhnal tehdy nevyléčitelnou pohlavní chorobu - syfilis.
Zdroj: RF Hobby a časopis History revue. Děkuji
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (244)
Zobrazit starší komentáře

201 PeterDweva PeterDweva | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 23:39 | Reagovat

g <a href= http://modafinil24h.com >modafinil online</a> there's http://modafinil24h.com child

202 order_viagra order_viagra | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 0:56 | Reagovat

Hello, i think that i saw you visited my blog thus i got here to return the choose.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its adequate to use a few of your ideas!!

203 PeterDweva PeterDweva | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 6:13 | Reagovat

f http://genvia01.com viagra patent expiration date <a href= http://genvia01.com >viagra generic</a> viagra car commercial

204 DavidDiuch DavidDiuch | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 13:13 | Reagovat

gdoorm <a href= http://levardph.com/ >levitra 20mg</a> levitra from usa http://levardph.com/ levitra printable coupon

205 DavidDiuch DavidDiuch | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 15:45 | Reagovat

q http://usviagra24.com average cost of viagra <a href= http://usviagra24.com >viagra website</a> viagra how does it work

206 DavidDiuch DavidDiuch | E-mail | Web | 28. dubna 2017 v 18:59 | Reagovat

xsomethingb <a href= http://levardph.com/ >levitra 20mg</a> levitra coupons discounts http://levardph.com/ buy cialis viagra levitra online

207 DavidDiuch DavidDiuch | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 4:36 | Reagovat

c <a href= http://modafinil24h.com >modafinil online pharmacy</a> laughing <a href=http://modafinil24h.com>modafinil online pharmacy</a>

208 DavidDiuch DavidDiuch | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 10:20 | Reagovat

a <a href= http://lyricapreg.com >buy lyrica</a> said http://lyricapreg.com believe

209 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 16:20 | Reagovat

I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

210 cialis cialis | E-mail | Web | 1. května 2017 v 3:42 | Reagovat

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

211 Lkhzbk Lkhzbk | E-mail | Web | 1. května 2017 v 13:17 | Reagovat

pay day loans  ’ https://www.getispaydayloansonline.com/ cash advance

212 GavrilaFem GavrilaFem | E-mail | Web | 3. května 2017 v 20:29 | Reagovat

cialis angioplastie

      http://canadacialisnvz.com/ - tadalafil

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">buy canadian cialis</a>

    generic super cialis  liquid

213 dcdle dcdle | E-mail | Web | 5. května 2017 v 2:00 | Reagovat

personal loans bad credit ’
https://cetonlinecashadvancefastloans.org/

214 gbwwb gbwwb | E-mail | Web | 6. května 2017 v 3:38 | Reagovat

online loans ’
https://sampaydaylendersapprovedcash.org/

215 wpjum wpjum | E-mail | Web | 6. května 2017 v 20:34 | Reagovat

online cash advance ’
https://volspaydayloansonlinecash.com/

216 qtlrkb qtlrkb | E-mail | Web | 7. května 2017 v 18:37 | Reagovat

online payday loans ’
https://vekpaydayadvanceloanssamepayday.com/

217 iqvngw iqvngw | E-mail | Web | 7. května 2017 v 20:54 | Reagovat

loan bad credit ’
https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/

218 cialis cialis | E-mail | Web | 8. května 2017 v 21:10 | Reagovat

Where To Buy Cheap Generic Cefuroxime 250mg in Baltimore

219 Ldase#Fuers Ldase#Fuers | E-mail | Web | 10. května 2017 v 12:59 | Reagovat

payday cash loan  ’
<a href="https://resbestpersonalloansquickonline.com/">unsecured personal loan</a>
find personal loan
<a href=https://resbestpersonalloansquickonline.com/>small personal loans</a>

220 Lerv#Fuers Lerv#Fuers | E-mail | Web | 10. května 2017 v 14:19 | Reagovat

online payday loans no credit check ’
https://lutpaydayloansonlinefastpaydayloan.com/

221 Lodwe#Fuers Lodwe#Fuers | E-mail | Web | 10. května 2017 v 15:32 | Reagovat

payday advance loans ’
https://berpaydayloanlendersquickloans.com/

222 RendFuers RendFuers | E-mail | Web | 13. května 2017 v 1:34 | Reagovat

cash advance online - https://zxepersonalloansonlinesmall.com/
payday loans <a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">fast cash</a> ’

223 LbryhFuers LbryhFuers | E-mail | Web | 13. května 2017 v 22:12 | Reagovat

viagra price - http://genericviagraferu.com/
viagra price <a href="http://genericviagraferu.com/">viagra reviews</a> ’

224 LnyuFuers LnyuFuers | E-mail | Web | 13. května 2017 v 22:16 | Reagovat

buy viagra - http://buyviagrafrewv.com/
buy generic viagra <a href="http://buyviagrafrewv.com/">viagra cost</a> ’

225 LnolFuers LnolFuers | E-mail | Web | 15. května 2017 v 0:55 | Reagovat

cash loans online - https://resbestpersonalloansquickonline.com/
bad credit loans <a href="https://resbestpersonalloansquickonline.com/">quick loans</a> ’

226 BvdaFuers BvdaFuers | E-mail | Web | 19. května 2017 v 0:52 | Reagovat

fast cash
<a href="https://www.ljeionlinecashadvancefast.com/">bad credit loan</a>
loans payday
<a href="https://www.ljeionlinecashadvancefast.com/">cash advance loans</a>     ’

227 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 19. května 2017 v 15:44 | Reagovat

Im thankful for the post. Great.

228 LkmFuers LkmFuers | E-mail | Web | 19. května 2017 v 18:07 | Reagovat

insurance auto - https://carinsurancecompaniesmu.com/
insurance auto <a href="https://carinsurancecompaniesmu.com/">cheap car insurance</a> ’

229 buy buy | E-mail | Web | 20. května 2017 v 9:54 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

230 BedsFuers BedsFuers | E-mail | Web | 20. května 2017 v 13:55 | Reagovat

online auto insurance quotes
<a href="https://onlineautoinsurancetbn.com/">car insurance company</a>
auto owners insurance
<a href="https://onlineautoinsurancetbn.com/">insurance quotes auto</a>     ’

231 Michaeljonse Michaeljonse | E-mail | Web | 20. května 2017 v 15:49 | Reagovat

http://texasfiji.com/forums/topic/buy-cheap-anapolon-for-sale-in-uk/ buy steroids

232 buy buy | E-mail | Web | Pondělí v 1:31 | Reagovat

Article Source  a viral game app is not that much

233 Thomasdic Thomasdic | E-mail | Web | Pondělí v 4:34 | Reagovat

comment3, http://buydianabol.phpnet.us/ , Metrickz - Nova (EP) , http://buydianabol.phpnet.us/ , Once Human – Evolution

234 DwdbFuers DwdbFuers | E-mail | Web | Pondělí v 15:07 | Reagovat

cash advance online - https://loansonlinevaec.org/
cash advance america <a href="https://loansonlinevaec.org/">cash advance loans online</a> ’

235 FikmFuers FikmFuers | E-mail | Web | Úterý v 13:15 | Reagovat

speedy cash near me - https://personalloansntui.com/
best online payday loans <a href="https://personalloansntui.com/">payday loans</a> ’

236 FbtyFuers FbtyFuers | E-mail | Web | Středa v 3:13 | Reagovat

viagra price - http://buyviagraderonline.com/
viagra pills <a href="http://buyviagraderonline.com/">viagra</a> ’

237 OykjjJes OykjjJes | E-mail | Web | Středa v 19:32 | Reagovat

fast online payday loans
- <a href="https://onlinepaydayloanquickes.com">online payday loans missouri
</a>
are online payday loans legal in texas
- <a href=https://onlinepaydayloanquickes.com/>online payday loans kansas
</a>

238 XRumerTest XRumerTest | E-mail | Čtvrtek v 13:54 | Reagovat

Hello. And Bye.

239 BfasFuers BfasFuers | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:10 | Reagovat

fast payday loan - https://badrcredithpaydayloans.org/
payday loans <a href="https://badrcredithpaydayloans.org/">payday loan</a> ’

240 EeqFuers EeqFuers | E-mail | Web | Pátek v 15:38 | Reagovat

generic sildenafil - http://genericviagraokjonline.com/
sildenafil price <a href="http://genericviagraokjonline.com/">sildenafil 100</a> ’

241 utesouh utesouh | E-mail | Web | Pátek v 23:46 | Reagovat

alternative zyprexa cialis 20mg
http://buycialisonrxonline.com - buy cialis
safe cialis online pharmacy
<a href="http://buycialisonrxonline.com">buy cialis</a>

242 kicurne kicurne | E-mail | Web | Včera v 9:54 | Reagovat

viagra from canada
http://buyviagraonlineomrx.com - generic viagra
viagra 100mg cost
<a href="http://buyviagraonlineomrx.com">generic viagra</a>

243 utesouh utesouh | E-mail | Web | Včera v 10:01 | Reagovat

viagra define
http://buyviagraonlineomrx.com - viagra online
canada viagra
<a href="http://buyviagraonlineomrx.com">cheap viagra</a>

244 GdcFuers GdcFuers | E-mail | Web | Včera v 17:33 | Reagovat

payday loan online - https://cashadvanceamericasev.org/
payday advances <a href="https://cashadvanceamericasev.org/">loans online</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.