... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Skandální únos z kláštera? Ani náhodou! (část 1)

15. srpna 2008 v 19:12 | LaVoisin |  Zajímavosti a zajímavé články
Píše se rok 1021. Jsme ve Schweinfurtu (česky Svinibrodu), opevněním městě na řece Mohanu v severním Bavorsku. Chovanky zdejšího ženského kláštera jdou právě do kostela na mši. Náhle se objeví několik jezdců, rozrazí průvod dívek, jejich vůdce uchvátí jednu z nich a ujíždí s ní pryč. Abatyše kláštera okamžitě spustí křik: "Unesli Jitku, dceru markrabětě Jindřicha!" Stráže ještě stačí uzavřít bránu řetězem. Ale smělý únosce s dívkou před sebou řetěz jedním mávnutím meče přesekne a uniká z města.


Tím odvážným únoscem není nikdy jiný než tehdy asi osmnáctiletý Břetislav, syn českého knížete Oldřicha (?-1034). Kdo však byla jeho vyvolená Jitka (německy Judita)? Co o ní vlastně víme?

Sirotek v klášteře
Narodila se zřejmě někdy před rokem 1003 a byla tedy buď stejně stará jako Břetislav, nebo možná i o něco starší. Jejím otcem byl markrabě severní bavorské marky Jindřich ze Sweinfurtu, matkou Gerberga z kteréhosi významného švábského rodu. Blíže o ní dobové letopisy nic nepraví. Jindřich však pocházel z mocného rodu Babenbergů, kteří tehdy hráli vůdčí roli v dějinách Východní marky, tedy Horních a Dolních Rakous. Jitka proto bývala v mladí obklopena náležitým přepychem a chována, jak se říká, jako v bavlnce.
Jenže v roce 1017 její otec náhle umírá, matka dokonce o něco dříve, a z Jitky je rázem úplný sirotek. Co zbývá mladé středověké šlechtičně, když se náhle ocitne bez rodičů? Může se buď vdát za rodem sobě odpovídajícího manžela, nebo uchýlit do kláštera. Protože však Jitce rodiče příhodného chotě nestihli opatřit, zbývá jí druhá eventualita.
Ovšem nemyslete si, že odchod do kláštera tehdy automaticky znamená rozžehnání se všemi radostmi světského života a trudný úděl zbožné jeptišky. Jitku naštěstí nic takového nečekalo.
Klášter ve Schweinfurtu v severním Bavorsku je totiž takříkajíc rodinným klášterem, kde se urozenému děvčeti má dostat patřičného vychování a vzdělání. Pokud se ovšem vzděláváním dá nazvat výuka v šití, vyšívání, vaření, náboženství, dobrých mravech a trocha čtení a psaní. A hlavně zde má Jitka vyčkat, až jí její poručníci najdou vhodného ženicha. Ženich se opravdu našel, jenže jím zřejmě nemá být syn českého knížete Břetislav. Jinak by ji totiž tento chrabrý mládenec nemusel unášet.

Zamilované drama od Kosmy
Podívejme se teď trochu blíže na ten z historie proslulý únos. Jeho nejstarší vylíčení známe z pera kronikáře Kosmy (1045-1125), byť mu musíme vytknout jednu chybu. Spletl si totiž Jitčina bratra Otu Bílého s jejím otcem Jindřichem. Jenže tehdejší letopisci si s nějakou přesností svých údajů nedělali těžkou hlavu. Však si pojďme ocitovat z Kosmovy Kroniky české: "Toho času žil v německém kraji velmi mocný hrabě jménem Ota Bílý, pocházející podle otcovské posloupnosti z krve královské. Ten měl jedinou dceru Jitku, jež, co jest pod sluncem děv, svou krásou předčila všechny. Dobrý její otec a její předobrá máti dali ji, aby se naučila žaltáři, do kláštera, jež slove Svinibrod, polohou a hradbami pevného…"
Následuje barvité líčení, jak se knížecí syn Břetislav "z jinochů nejkrásnější a hrdina nejudatnější" dozvěděl o Jitčině mimořádné kráse a ušlechtilosti a chtěl ji mermomocí získat. A hned podle Kosmase rozkazuje těm ze svých lidí, které znal jako zvláště hbité a sobě oddané, aby připravili osvědčené a otužilé koně, a dělal, jako by chtěl rychle odjet k císaři a ještě rychleji se vrátit zpět. Muži vyplní rozkaz, ale co jejich pán zamýšlí, nevědí. Diví se, že tak spěchají, a asi po sedmidenní jízdě vstoupí jako hosté do podsíně řečeného kláštera. Břetislav podle Kosmase přijíždí inkognito - jeho muži se k němu mají chovat jako k sobě rovnému.

Oči jim vyloupali, nosy uřezali
"Šťastnou náhodou však byl svátek, a ejhle Jitka, panna tisíckrát vytoužená, vyjde se svými družkami z kláštera, byloť zvykem, že něžné dívenky zvonívaly k nešporům uvnitř v kostele. Jak ji spatřil smělý únosce, radostí nevěda o sobě, jako vlk, který z úkrytu vyrazí a uchvátí ovečku a pak, vědom si svého činu, svěsiv ocas utíká do vzdálené skrýše, tak i on, chytiv pannu, prchá, a přihnav se k bráně, shledá, že je napjat přes ni řetěz, tlustší než mlýnský provaz, a cesta ven takto zatarasena. Ihned vytasiv ostrý meč, přeťal řetěz jak stéblo a podnes je viděti přeťatý článek na důkaz té prudké rány." Milenci tedy šťastně pádí pryč, ovšem pro Břetislavovy druhy nedopadl únos Jitky nijak šťastně. Ty prý většinou "zjímali, jedněm oči vyloupali a nosy uřezali, jiným ruce a nohy uťali, a jen kníže s několika málo muži a s unesenou pannou stěží unikli v noční temnotě…A aby podle Kosmy nebyla dána Němcům důvodná záminka vinit Čechy z bezpráví, hrdina Břetislav poté, co pozdravil otce, knížete Oldřicha, ihned jel s nevěstou přímo na Moravu…
Dalimil si pěkně vymýšlí
Dramatický únos z kláštera zjevně zaujal i další letopisce. Není proto divu, že mu velkou pozornost věnoval také anonymní autor tak řečené Dalimilovy kroniky, sepsané však až někdy kolem roku 1310. Z mladé bavorské šlechtičny však udělal dceru samotného císaře. Protože ale celý příběh zřejmě opisoval od Kosmase, ponechal mu jméno Ota Bílý, což je samozřejmě nesmysl. Tento Ota byl, jak víme, Jitčiným bratrem a švábským vévodou. Císařem byl v době únosu (podle Kosmase k němu došlo v roce 1021) Jindřich II. Saský (973-1024).
Kromě toho se tak řečený Dalimil snaží Břetislava poněkud očistit. Nemůže připustit, aby zbrklý čin knížecího synka zaplatili životy a zmrzačením jeho druhové. Takže celé to masakrování otočil a obětí v jeho podání nejsou Břetislavovi spolubojovníci, ale mniši, kteří se statečnému Čechovi snažili překazit jeho odvážný čin:
"Kníže vedl Jitku před brány,/ kde už vzpínal se kůň sedlaný./ Ač do mnichů ten čin zmatek vnes,/ upevnili vrata na řetěz/ a sahali kvapem po zbrani,/ že císařskou dceru ubrání./ Jitka v hrůze jako lopuší/ držela se Čecha potichu./ Ten se zhurta pustil do mnichů,/ rubal je a sekal silou vší./ Mniši ubránit se nemohou./ Ten prchá a ten se potácí. /Brzy bez rukou a bez nohou/ na nádvoří leží mrzáci./ Nad řetězem kníže mečem máv,/ přeťal ho a vyšel s Jitkou zdráv." (Překlad ze staročeštiny M. Krčmová, přebásnění H. Vrbová)

Jitka všechno urovná
Podle Dalimila se císař skutečně pořádně naštve a přísahá, že v odvetu za drzý únos Čechy zničí. Plný bojechtivosti je i Břetislav, takže všechno, jak už to tak bývá, musí zachraňovat žena. Vykutálená Jitka vyjede na koni rozzuřenému otci vstříc, nakrmí ho sladkými řečmi a milými úsměvy. Císařský tatík je z toho hned pěkně naměkko, samozřejmě jí splní všechna přání a s Břetislavem se udobří.

Únosy se příliš nenosily
Ovšem to je jen krásná pověst. Nedávno zesnulá česká historička polského původu Barbara Krzemieńska upozorňuje, že v Břetislavově době nebývaly romantické únosy z klášterů příliš obvyklou záležitostí. Byly totiž jednak považovány za společensky zcela zavrženíhodné a navíc spojené s nemalými riziky. A i kdyby nakrásně takový únos motivovala žhavá láska, jak tvrdí Kosmas, nijak by to jeho aktéry neomlouvalo. Závažného zločinu a těžkého hříchu se přitom nedopouštěl jen samotný únosce, ale - byť nám to může připadnout nepochopitelné - i jeho oběť, tedy unesená. Nic by jí nepomohly výmluvy, že se sama na únosu nijak nepodílela. Už jen tím, že ji někdo unesl, spáchala hřích a byla pokládána za zneuctěnou.
Naši dávní předkové zřejmě vycházeli z vlastních zkušeností - na to, co provádí muž s dívkou, když se s ní ocitne o samotě, měli jasný názor. Už proto mohl provinilec vrátit unesené dámě čest pouze tím, že se s ní oženil. Tím totiž zlegalizoval možné následky, které byly v době neznající moderní antikoncepci velice časté.

Svatba? Často ji vůbec nestihli!
Záleželo však na tom, zda takovou svatbu únosce vůbec stihl. Protože od první chvíle, co unesl svoji vyvolenou, byli mu všichni její mužští příbuzní v patách s jediným cílem: vrazit do něj svůj meč nebo mu nožem podříznout krk. Zneuctění v rodině mohli totiž očistit jedině smrtí viníka. Pokud únosce jeho pronásledovatelé nezabili, skončil před soudem, který ho samozřejmě odsoudil v notně zkráceném řízení k jedinému trestu - k useknutí hlavy katem.
A jak to dopadlo s unesenou ženu, když její únosce skončil na popravišti? Protože v očích veřejnosti byla už navždy zneuctěna, musela jako kajícnice odejít do kláštera a setrvat zde až do nejdelší smrti.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 cheap cheap | E-mail | Web | 16. září 2016 v 8:54 | Reagovat

Hello!

2 PolkaFem PolkaFem | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 20:09 | Reagovat

is generic cialis real 5mg

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">cialis super active</a>

    achat cialis quebec canada

3 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 23:09 | Reagovat

i recommend viagra soft tabs

      http://viagrasaleznp.com/ - viagra for sale

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">viagra for sale</a>

    o viagra generico funciona,

4 GavrilaFem GavrilaFem | E-mail | Web | 3. května 2017 v 13:58 | Reagovat

cialis senza ricetta

      http://canadacialisnvz.com/ - calis cheap

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">cheap cialis</a>

    daily cialis article

5 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 6. května 2017 v 21:49 | Reagovat

airdrie personal loan

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>pay day loans online</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">usa payday loans</a>

    cash advance in anderson indiana

6 AndreyFem AndreyFem | E-mail | Web | 19. května 2017 v 11:12 | Reagovat

compre cialis profesional

http://buycialisvjonline.com/ - generic cialis

<a href="http://buycialisvjonline.com/">generic cialis</a>

prices cialis generic

7 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 23. května 2017 v 12:23 | Reagovat

how to tell if he uses viagra

      http://buyviagracvz.com/ -  order viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> generic viagra online</a>

    viagra dealers in pakistaan

8 LiosFem LiosFem | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 12:48 | Reagovat

cialis daily 5mg price

      http://genericialisasonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">buy cialis online</a>

    daily cialis free sample

9 YuliaFem YuliaFem | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 14:08 | Reagovat

cialis i migliori

      http://canadiangcialisonline.com/ - buy cialis online

    <a href="http://canadiangcialisonline.com/">tadalafil</a>

    cialis 5 mg prontuario

10 ValyaFem ValyaFem | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 11:11 | Reagovat

cialis gratuit au canada

      http://buycialisonlineji.com/ - buy cialis online

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">buy canadian cialis</a>

    try it cialis prices

11 CoreyJam CoreyJam | E-mail | Web | 18. března 2018 v 22:10 | Reagovat

You revealed it exceptionally well.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.