... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Přišli Slované z bažin? (část 1)

19. srpna 2008 v 22:05 | LaVoisin |  Starověk
Odkud vlastně pocházejí Slované? Kde se nalézala původní pravlast našich předků, odkud se začali rozšiřovat do východní a střední Evropy? Těmito otázkami se trápili už staří letopisci, vypravující o příchodu prvních Čechů do našich končin a ani současná věda nezná na všechny otázky odpověď. Pokusme se zrekonstruovat cesty, jimiž k nám první Slované přicházeli..

Kronikář Kosmas neuvádí žádné podrobnosti o tom, odkud se výprava bájného praotce Čecha vydala na cestu. Dalimil hovoří o Charvátech v srbském kraji, tedy v dnešním Chorvatsku. Podobně i Václav Hájek z Libočan označuje Čecha a jeho bratra Lecha za "knížata charvátská". Zdálo by se tedy, že se původní slovanská pravlast nacházela na Balkáně. Zdánlivě by to potvrzoval i jeden z nejstarších ruských letopisů Povesť vremennych let, připisovaný kyjevskému mnichu Nestorovi a vzniklý už před rokem 1113, podle něhož Slované kdysi žili v Podunají, "kde nyní je uherská a bulharská země".

Alois Jirásek však poučen dobovými názory historiků, umístil ve Starých pověstech českých zmiňované Charváty do dnešního Polska, do "rovin při řece Visle". Na rozdíl od Chorvatska na Balkáně se prý tomuto území říkalo Bílé Charvátsko.

Záhadní pihovatí blonďáci?

Už v 1. století římští autoři Plinius Starší a Tacitus a v následujícím století náš známý Klaudios Ptolemaios umisťují na východ od Visly jakýsi záhadný národ Venedů. Mohli to být předkové Slovanů? Sám název tohoto národa je patrně keltský, odvozený od slova "vindos", což znamená "bílý". Mohlo tedy jít o lid světlejší pleti. Však prý také Slované bývali původně světlovlasí až nazrzlí, modroocí a někteří i pihovatí. Že se při jejich pojmenování ujalo právě keltské označení by nemusela být náhoda. Vždyť i keltský kmen Bójů přece pojmenovali Ilyrové.

Ale název nemusel nutně souviset jen s odstínem pleti. Nabízí se i spojení se zmíněným Bílým Charvátskem a Bílou Rusí. Je to jen náhoda, že se dávné území "bílých" Venedů nacházelo právě zde? Rozhodnout však jednoznačně, zda skutečně jde o původní praslovanský národ dost dobře nemůžeme. Nicméně se pojem Venedové vžil jako označení Slovanů jak u Germánů, tak i u Finů a Estonců. Nejpravděpodobnější je, že Venedové byli indoevropským národem, z něhož se vyvinuli jak Slované, tak jejich jazykově příbuzní Baltové, zahrnující především Litevce, Lotyše a dnes už neexistující Prusy.

Kde se vzali, tu se vzali…

Pro oblast jižního Ruska a dnešní Ukrajiny se až do počátků středověku udržoval zeměpisný název Scythia či Sarmatia, ačkoliv Skytové a Sarmati, kočovné kmeny íránského původu už dávno splynuli s jinými národy. Zřejmě především se Slovany, které římští letopisci nazývají Venedy, ale také Anty a Sklaveny. Jejich sousedy byli na severu zmínění Baltové, na západě a jihozápadě pak Germáni, kteří se v době stěhování národů vydali dál do nitra Evropy a zaútočili drze až na samé hranice římského impéria. Slované se na východě Evropy vynořují z ničeho nic takřka zázračně a z písemných pramenů se o nich dozvídáme teprve, až když pronikali k Baltskému moři, k Labi, do Podunají a na Balkán.

Bažiny jako kolébka?

Odkud přišli, kde byla jejich kolébka, je vlastně stále záhadou, s níž si historikové dlouho lámali hlavu. Jednou z odpovědí by mohl být jazykovědný rozbor jmen řek. Do východního Polska a západní Ukrajiny mezi řekami Odrou a Pripjatí se koncentrují názvy vodních toků typicky slovanského původu (např. Slovečna, Uborť, Charyň, Kamienna, Pillica). Trochu na rozpacích jsme při určování původu jmen Visly a Odry, jež mohou být stejně tak praslovanská, jako keltská či germánská. Oproti tomu povodí Němenu, horního Dněpru a Západní Dviny se objevují názvy baltského původu (např. Venta, Obsona, Nača, Žizdra, Sož), kdežto jižněji na dolním Dněpru a Donu nacházíme zase názvy íránského původu (např. Chaň, Osmoň, Apaka, Prut, Styr) pocházející z dob, kdy se tu pohybovaly kočovnické kmeny Skytů a Sarmatů. Zdá se tedy, že za kolébku Slovanů bychom s jistou nadsázkou mohli považovat bažiny kolem řeky Pripjať, což je vlastně nedaleko dnešního Kyjeva..
Pražské hrnce na Ukrajině

Dalšími odborníky, kteří promluvili do pátrání po slovanské pravlasti, byli pochopitelně archeologové. V roce 1940 vyšla knížka českého archeologa Ivana Borkovského Staroslovanská keramika ve střední Evropě, v níž poprvé použil pro označení ručně lepených nádob nalezených ve slovanských osadách a hradištích termín keramika pražského typu. K všeobecnému překvapení byla zhruba o dvacet let později nalezena zcela shodná keramika blízko ukrajinské vesnice Korčak u Žitomiru. Dnes rozlišujeme řadu příbuzných typů hliněných nádob, nalezených při výzkumu někdejších slovanských sídel, které jsou více méně podobné keramice Praha - Korčak a které nám umožňují odhalovat tajemství původu Slovanů a jejich rozšiřování do Evropy.

Pátrání po kořenech

Patrně nejstarší doklady o Praslovanech představuje kultura zarubiněcká, nazvaná tak podle pohřebiště Zarubnicy na Ukrajině, a pozdější kultura černjachovská, které dala jména ukrajinská vesnice Černjachiv. Obě lokality prozkoumal už v 90. letech 19. století český amatérský archeolog Vincenc Chvojka. Zatímco zarubiněcká kultura bývá datována do doby od 3. století př. n. l. až do 1. století n. l., "černjachovská nám podává svědectví o době bezprostředně následující". Vědci se však dodnes nedokážou shodnout, zda národ, který byl tvůrcem této kultury a který se živil zemědělstvím, už byl bezprostředním předchůdcem Slovanů, či zda šlo ještě o společné předky Slovanů a Baltů.

Kdysi jsme mluvili stejně

Mezi 4. a 8. stoletím se formoval původně jednotný slovanský jazyk. Když pak v 9. a 10. století Slované ovládli takřka celou východní Evropu od severu až k Egejskému moři, cizinci, kteří je navštěvovali, se shodně zmiňují o slovanštině - "lingua slavica". Proto také mohl byzantský misionář Konstantin spolu se svým bratrem Metodějem vytvořit na základě znalostí jazyka Slovanů žijících kolem řecké Soluně první staroslověnskou spisovnou řeč a staroslověnské písmo, kterým rozuměli i na vzdálené Moravě. Všichni Slované totiž ještě tehdy hovořili prakticky stejně.

Venedové, Antové nebo Sklavini?

V řecky a latinsky psaných písemnostech jsou v 6. století zmínky o Venedech či Venetech, ale i o Antech a také Sklavinech, kteří jsou někdy označováni i jako Sclavi, Sklaboi či Sclaveni. Když Prokopios z Cesareje (490-562), rádce východořímského vojevůdce Belisaria, líčí roku 512 putování Herulů z Podunají do severozápadní Evropy, uvádí, že jejich cesta vedla "přes území všech kmenů slovanských". Kolem roku 525 prý už Slované překročili Dunaj a troufli si přepadnout východořímskou, tedy byzantskou říši.

Latinsky píšící gótský letopisec Jordanes, notář knížete Guntikise v římských službách, ve svých Dějinách Gótů, vytvořených zhruba kolem roku 550, zaznamenal národ Venetů sídlící ve 4. století kdesi v jižním Rusku a v 6. století v povodí Visly. Vypravuje o tom, že gótský král Hermanarich, panující na Rusi, bojoval s Venety, "zrozenými z jednoho rodu a přijmuvšími nyní tři jména, tj. Veneti, Sklaveni a Antové".
 

20 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 MenT97 MenT97 | E-mail | Web | 30. října 2014 v 12:22 | Reagovat

husty yejo gejmre?

2 šveska šveska | E-mail | Web | 16. prosince 2014 v 20:12 | Reagovat

Krásná práce, nemusím nic pracně hledat a využiju to na FB skupině SLOVANÉ V OHROŽENÍ, DÍKY

3 sveska sveska | E-mail | Web | 16. prosince 2014 v 20:15 | Reagovat

BUDOU SEM CHODIT LIDI Z MÉ SKUPINY
https://www.facebook.com/groups/324727107714366/

4 Pavlína Veselá Pavlína Veselá | E-mail | 25. března 2015 v 14:33 | Reagovat

Dobrý den, na Vašich stránkách jsem nikde nenalezla Váš kontakt. Obsah blogu se mi velice líbí a chtěla jsem Vás kontaktovat ohledně nabídky spolupráce s druhým českým největším internetovým knihkupectvím. Pokud to bude jen trochu možné, napište mi, prosím, na pavlina@megaknihy.cz. Do předmětu uveďte název Vašeho blogu. Těším se na spolupráci, Pavlína Veselá

5 Martin Martin | E-mail | 22. listopadu 2015 v 10:52 | Reagovat

Asi by bylo fér uvést, že text byl téměř doslova opsán z knihy J. Bauera: Tajemné počátky českých
dějin

6 ELDA ELDA | Web | 9. září 2016 v 11:16 | Reagovat

pujcka 4999 O_O

7 cialis_online cialis_online | E-mail | Web | 27. září 2016 v 9:46 | Reagovat

Hello!

8 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 2:05 | Reagovat

cialis in canada online

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">cialis online</a>

    cialis c50 price

9 NofaxFem NofaxFem | E-mail | Web | 4. května 2017 v 20:09 | Reagovat

personal loan daily rest

      <a href=http://nofaxpaydaynpz.com/>payday advance</a>

    <a href="http://nofaxpaydaynpz.com/">faxless payday loan</a>

    adecco payroll services

10 ValeryFem ValeryFem | E-mail | Web | 20. května 2017 v 3:28 | Reagovat

medicament cialis generique

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">cheap cialis</a>

    comparacion cialis precios

11 MoisesFem MoisesFem | E-mail | Web | 23. května 2017 v 22:32 | Reagovat

viagra generic available.

      http://buyviagracvz.com/ -  buy viagra online

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> cheap viagra online</a>

    women viagra sale in singapore

12 ValyaFem ValyaFem | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 17:50 | Reagovat

compare 5 mg generic cialis

      http://buycialisonlineji.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">online cialis</a>

    try it cialis prices

13 Vrrtty Vrrtty | 13. září 2017 v 13:01 | Reagovat

Vidím tam spousty nejasností, hlavně co se týče jazykového fondu Slovanů. Rozmanitost slovanských jazyků je tak bohatá, že nemůže být vytvořena za tak krátké období s jakým se ve článku pracuje. Doporučuji přečíst knihu od Antonína Horáka o Slovanech úplně jinak.

14 GelesFem GelesFem | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:59 | Reagovat

wow)) cialis wholesale online

      <a href=http://cheapjicialis.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis</a>

    the best site cialis discounts

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.