... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

John Dee: Zaklínač andělů si znepřátelil i samotného císaře (část 1)

20. srpna 2008 v 21:43 | LaVoisin |  Novověk
Byly vize mágů skutečné, nebo jim šlo pouze o to dostat se k Rudolfu II.?

Po večeři, když byl Edward Kelly sám, zjevila se mu malá stvoření asi loket vysoká. Jedno z nich mluvilo o Anglii a řeklo, že zhruba v červenci či listopadu bude Její Výsost nebesy zničena; a že zhruba ve stejném čase zemře také španělský král.


Kelly okamžitě předá poselství svému příteli, učenci Johnu Deeovi (1527-?), který si ho obratem zapisuje do svého deníku. Je 18. dubna 1587 a není to poprvé, kdy tato zvláštní dvojice promlouvá s anděly - už léta je to takřka jejich denním chlebem. Tentokrát jim ale jejich proroctví nevyšlo - španělský král Filip II. umírá až od 11 let později a Její Výsost Alžběta I. ho přežije o pět let. EPOCHA vás nyní zve na výlet do minulosti. Vydejte se po stopách známého anglického astrologa a alchymisty Johna Deea, který předpovídal budoucnost i českému králi.

Zrod učence
Bohatá životní dráha Johna Deea, onoho podivuhodného zpovídače andělů, začíná roku 1527, kdy v Londýně přichází na svět do rodiny Rolanda Dee, obchodníka s textilem s kontakty na anglickém dvoře. Mladý John vystuduje univerzitu v Cambridge a poté se vypraví za vzděláním na kontinent. V belgické Lovani a Bruselu se Dee ponoří do studia matematiky, kartografie, zeměpisu a dalších oborů. Má bystrou mysl a neuhasitelnou žízeň po vědění. Brzy se zařadí mezi uznávané učence. Je nesmírně zručný. Pro představení starořeckého dramatika Aristofana údajně sestrojil neobvyklou rekvizitu - létajícího skarabea. Jako třiadvacetiletý mladíček přednáší s úspěchem v Paříži o Euklidově geometrii. V 50. letech 16. století však už je zpátky doma na britských ostrovech.

Knihy, horoskopy a žalář
Z cest si přiváží náklad matematických a astronomických přístrojů a několik desítek knih, které se stanou jeho celoživotní vášní (jeho knihovna čítá na 4000 kousků). Zpočátku působí jako soukromý učitel v aristokratických rodinách a touží po významném místě u dvora. Náruživě se věnuje bádání, nezanedbává ani svou astrologii. A právě ta ho málem dostane na popraviště. Ve spojení s politikou je totiž předpovídání budoucnosti vždy poněkud třaskavou směsí. Nástup Marie I. (1516-1558) na anglický trůn otřese slibným počátkem Deeovy kariéry. Mladý učenec upadá v nemilost. Sestavuje totiž horoskopy nejen katolické Marii, ale i její protestantské sestře Alžbětě. Ba co víc - sám Dee je také protestant. Tyto jednoduché rovnice vyústí v obvinění z velezrady a vězení. Deeovi hrozí smrt. Nakonec je ale překvapivě osvobozen. Nedlouhá vláda "Bloody Mary" neboli "krvavé Marie", jak se přezdívá královně všemi prostředky usilující o návrat katolické víry do Anglie, se chýlí ke konci. Její smrtí a nástupem Alžběty na trůn v roce 1558 se ovšem věcí mění a Deeova hvězda stoupá.

Ve službách "panenské královny"
Alžběta, neprovdaná a bezdětná vládkyně Anglie, nazývaná proto někdy Virgin Queen (panenská královna), si Deea okamžitě oblíbí a svou přízeň mu zachová po celý svůj život. Ten jí věrnost oplácí sestavováním horoskopů a čtením ve hvězdách. Možná i díky nim královna vládne 44 let a během jejího panování Anglie vzkvétá a stává se námořní velmocí. Ostatně i na tom se přičiní všestranný Dee, když radí Alžbětě v oblasti objevných námořních plaveb a navigace. S pověstným Francisem Drakem, pirátem brázdícím moře a loupícím pod ochranou anglické koruny, diskutuje otázku severní cesty do Číny. Už na úsvitu alžbětinské éry vydává Dee knihu o astrologii. Touha po vědění ho žene znovu na kontinent, kde se setkává s řadou význačných učenců své doby a odkud si přiváží zavazadla plná milovaných knih.
Věda je k ničemu! Poradí nadpřirozeno
V roce 1564 pak pokračuje ve své spisovatelské kariéře a v Antverpách spatří světlo světa pravděpodobně jeho nejzáhadnější spis. V dnes stěží uchopitelné knize nazvané Monas Hieroglyphica (Hieroglyfická monáda) komentuje zvláštní hieroglyf, který má vyjadřovat tajemství stvořeného světa. Mezi tím jeho popularita na britských ostrovech jen kvete. Deeovo sídlo v Mortlake nedaleko Londýna s bobtnající a stále doplňovanou knihovnou se stává nepřehlédnutelným bodem na intelektuální mapě alžbětinské Anglie. Dům je jak kulturním a vědeckým, tak i politickým střediskem tehdejší Anglie. Přijíždějí sem učenci všeho druhu a návštěvou ho poctí i sama královna. Od konce 70. let 16. století se Dee stále více odvrací od tradičních věd a hledá odpovědi na své otázky u samotných služebníků Božích - u andělů.

S hlavou plnou andělů do Polska a do Čech
Mezi proudem návštěvníků v Mortlaku se jednoho dne objeví polský šlechtic a politický dobrodruh Olbracht Laski. Nabídne stárnoucímu doktorovi, aby s ním odjel do Polska. Dee souhlasí a 21. září 1583 znovu vyrazí na cesty. Táhne nejen vidina poznání, ale hlavně tíživá otázka peněz - královniny dary slábnou a knihy i přístroje rozhodně nejsou zadarmo. Poté, co získá souhlas andělů, vydá se Dee na východ. V pravou chvíli. Hned po jeho odjezdu totiž mortlakeský dům rabují kvůli jeho dluhům vesničané a Deeovi věřitelé. Spolu s ním jedou i jeho tři děti a druhá manželka (skoro o třicet let mladší Jane). Nesmí chybět ani věrné médium Edward Kelley s manželkou. Polsko, kam všichni dorazí o několik měsíců později, je však horkou půdou. Laski je tady v nemilosti, protože je zapletený do intrik proti králi Štěpánovi Báthorym (1533-1586). Ke všemu se topí v dluzích. Dee s Kelleyem a rodinami proto brzy Polsko opouštějí a míří na Laskiho doporučení do Prahy.

Ujme se jich císařův osobné lékař
Královské město Praha, které se nedávno stalo sídlem císaře Rudolfa II. (1552-1612), je svědkem jejich příjezdu v srpnu 1584. Deea, který udržuje kontakty s učenci celé Evropy, se ujme český humanista, osobní lékař císaře, matematik a astronom Tadeáš Hájek z Hájku (1525-1600) a ubytuje skupinu ve svém domě na Betlémském náměstí na Starém Městě. Dee si své nové přístřeší pochvaluje, zvlášť se mu líbí studovna. "Pracovna tato zřejmě byla v minulosti (roku 1518) pracovnou nějakého studenta či znalce Svatého kamene [tedy studenta či znalce alchymie]. Na různých místech pracovny byly nápisy zlatými a stříbrnými písmeny," poznamenává si do svého deníku Dee a vzápětí se obdivně rozepisuje o obrázcích ptáků, ryb, ovoce a o alchymických symbolech a verších zobrazených na stěnách místnosti.

Hříšný císař Rudolf
Dee za pomoci Kelleyho - nikoliv prvního ani posledního, jistě ale nejvytíženějšího média v jeho službách - v Praze pokračuje ve zpovědích andělů, vede čilý společenský život a usiluje o audienci u císaře. Doufá, že získá místo Rudolfova dvorního matematika. S císařem se Dee skutečně zanedlouho setkává. Rozhovor s Rudolfem v jeho paláci na Hradčanech však učenci z Londýna žádné dobře placené místo u dvora nepřinese. Naopak, Deeovo vystoupení je přinejmenším rozpačité. Proč? Andělé jednoduše zvolili špatnou strategii a Dee ji bláhově následoval. "Zjevil se mi anděl Páně a pokáral tě za tvé hříchy. Pokud mě vyslyšíš a uvěříš mi, zvítězíš, pokud mě nevyslyšíš, Pán - Bůh, který stvořil Nebesa a Zemi - položí svou nohu na tvá prsa a shodí tě hlavou dolů z tvého trůnu," řekl Dee zkoprnělému císaři Rudolfu II. během audience, konané 3. září 1584.

Pro Čechy jsou to kacíři
Vzápětí panovníkovi svěří, že pokud se zřekne svých slabostí a obrátí se k Bohu, jeho moc vzroste a ďábel v podobě Turka se stane jeho vězněm. Právě s Turky totiž tehdy Rudolfova říše svádí těžké boje v Uhrách. K tomu všemu mu slibuje předvést "svaté vidění", tedy účast na andělské seanci. Rudolf - v té době už měl nemanželské dítě se svou milenkou - je sice shovívavý a nebere narážky "anděla Páně" na své hříchy příliš vážně, na druhou stranu však Deeovi už nikdy více nedovolí, aby ho podobnými andělskými proroctvími obtěžoval. Dee i po audienci věří v zářivou kariéru u dvora a v náležité uznání jeho andělské magie. Stýká se s vyslanci a vysokými císařskými úředníky a všemožně se snaží o další setkání s Rudolfem. Často se v této věci obrací na své anděly, všechno snažení je ale marné a Deeovi s Kelleym a jejich rodinám zoufale chybí peníze. Znovu se vydávají - jak jinak než po předchozím souhlasu andělů - do Polska za původcem jejich cesty Laskim. Odtud se přes německé země říše římské vracejí zpátky do Čech, ale tady je nic dobrého nečeká. Po obviněních ze strany papežského vyslance v Praze z kacířských praktik a podvratné činnosti musejí uprchnout.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.