... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

4 manželky Karla IV.: Nepohodlné lásky, intriky, boj o trůn a rychlá smrt (část 2)

16. srpna 2008 v 16:57 | LaVoisin |  Zajímavosti a zajímavé články
3. Milovaná císařovna
Manželka: Anna Svídnická

Životní data: 1339-1362
Původ: dcera svídnického knížete Jindřicha II.
Teorie o její smrti: oběť intrik Karlových nepřátel

Princeznu Annu Svídnickou - ač mladinkou a krásnou plavovlásku - si tentokrát bere Karel IV. za manželku ryze účelově. Snad ani netuší, jak výjimečným duchem jeho nová choť oplývá! Vyhlášeného erotika Karla IV. jistě potěší i mladinké a žádoucí tělo 14leté princezny, s níž uléhá na manželské lože jen čtyři měsíce po smrti předchozí ženy. Stane se tak "ve Svídnici, nikoliv v Budíně, jak soudí jiní dějepisci", tvrdí Karlův životopisec František Kavka. Pikantní je pak nesporně i fakt, že původně byla Anna Svídnická zaslíbená Karlovu prvnímu synovi Václavovi. Ten však záhadně zemřel, takže nastupuje agilní tatínek. Je to opravdu politicky výhodný sňatek, díky kterému Karel získává důležitou oblast Svídnicka a Javorska na sever od českých hranic.

Konečně následník
Karel IV. musí krátce po svatbě "služebně" do Pasova, ale co nejrychleji zase spěchá k mladičké choti. Zamiloval se! Po nechutných scénách s hysterickou Blankou a po děsivých zklamáních s hloupou princeznou z Falců, má teď po svém boku nejen krásnou a žádoucí milenku, nýbrž i nesmírně inteligentní, vzdělanou partnerku. Karel IV. je snad poprvé v životě opravdu šťastný. Anna Svídnická je 9. února 1354 v německém Trevíru korunována římskou královnou, aby pak spolu s manželem 28. září nastoupila cestu do Říma. Tam budou 5. dubna 1355 oba ozdobeni korunou císařskou.
Povinností císaře je hodně cestovat. Tentokrát ale s sebou bere manželku tak často, jak jen to jde. Trvá dlouhých pět let, než císařovna otěhotní. A přestože na svět přivede dceru - Elišku (narodí se 19. března 1358), nikoliv vytouženého syna, narození císařského potomka provázejí bouřlivé oslavy. Co je to však proti veselí, které vypukne o tři roky později?! 17. března 1361 se totiž 21leté Anně Svídnické a 45letému Karlovi IV. narodí syn Václav (+ 1419), který se později opravdu stane českým králem. "Přímo nezkrotná radost pronikla do písemností vydaných Karlem a jeho manželkou o této události," připomíná Kavka.

Komplikovaný porod
A stejně, jako to už v Karlově životě bývá, ze štěstí se nebude těšit příliš dlouho. Už 11. července 1362 Anna Svídnická umírá při "komplikovaném porodu" dalšího dítěte (je to prý opět chlapec, ale zemře společně s matkou) buď na královském hradě v Praze, nebo na Karlštejně. To už se přesně neví. I samotné pozadí císařovniny smrti je podivné. V té době totiž Karlovo vojsko stojí před moravským městem Uherský Brod, kde se má utkat s koaliční armádou zrádného Rudolfa, vévody rakouského. Tomu se předtím podařilo rozbít dlouholetou lucembursko-anjouovskou koalici a proti císaři poštvat uherského krále Ludvíka (právě z rodu Anjou) a jeho matku Alžbětu Uherskou. Zpočátku po jejich boku stojí i mocný Ludvíkův strýc, polský král Kazimír III., ale toho teď Karel, snad úplatkem, vyšachuje ze hry. Poláci bojiště opouštějí, tím je předem rozhodnuto. Rudolfovo a Ludvíkovo vojsko nemá šanci porazit početnější císařské. Proradného intrikána Rudolfa by po prohrané bitvě čekala jistě poprava a Ludvíkova země by spadla pod Karlův dohled. Zrádcům teď pomůže jen zázrak, nebo smrt…

Rychlá změna se nekoná
"Nemusíme prohrát," uvažuje možná intrikánka Alžběta Uherská. "Pokud by Anna Svídnická zemřela při porodu, císař z piety bitvu odvolá - anebo tak učiníme my z téhož důvodu." Otázkou tedy je, zda za smrtí rodičky náhodou nestojí zrádná koalice. Faktem je, že po Annině smrti se obě vojska rozejdou. Bitva se nekoná. Císař Karel teď opravdu truchlí. Zavře se na dlouhé měsíce na Karlštejně, vyzdobeném řadou portrétů Anny Svídnické - například v podobě překrásné Ženy sluncem oděné. Žádná další rychlá výměna manželek se tentokrát nekoná.

4. Lamačka mečů i srdcí
Manželka: Alžběta (Eliška) Pomořanská
Životní data: 1346-1393
Původ: vnučka polského krále Kazimíra III.
Teorie o její smrti: vražda

V císaři Karlovi se ale nakonec přece jen ozve politik. Má povinnosti k říši i k vlastní dynastii. Je přece ještě tolik významných postů, které může obsadit případnými následníky, a tak jsou už v dubnu 1363 v plném proudu jednání o jeho dalším sňatku. Tentokrát si má 47letý Karel IV. vzít za manželku 16letou Alžbětu (Elišku) Pomořanskou, vnučku onoho krále, který tak nečekaně opustil opozičníky u Uherského Brodu. Ke svatbě si Karel vybere Hod Boží svatodušní, tedy 21. květen 1363. Alžběta je v Praze korunována 18. června 1363 a dostává obvyklá věnná města českých královen: Hradec Králové, Vysoké Mýto, Chrudim, Kostelec nad Labem a Mělník. Jako císařovna bude pomazána v Římě 1. listopadu 1363.

Po Karlově smrti se láme chleba
Karlovi nastává dlouhá a nyní již doživotní pouť po boku nejen fyzicky (císařovna dle kronikářů "na Karlovo výhradní povolení" na veřejnosti "trhala zbroj a lámala meče"!), ale i duševně a intelektuálně silné životní družky, která je navíc výtečnou ekonomkou. A když k tomu připočteme výjimečnou Alžbětinu plodnost, není divu, že i se svou čtvrtou manželkou je Karel navýsost spokojen. Však mu také porodí budoucího římského císaře Zikmunda Lucemburského (1368-1437) - ale o jeho zvolení už se Karel nedozví. Umírá 29. listopadu 1378 na zápal plic. Jeho místo na českém trůnu zaujme syn Václav z manželství s Annou Svídnickou. Jenže toho otec příliš rozmazlil. Nový panovník tak není nic víc než notorický opilec. Mocichtivá Alžběta Pomořanská za zády nevlastního syna protěžuje vlastního. Ze všech sil se snaží Václava odstranit z politické scény a prosadit vlastní regentství…
Existuje dokonce teorie, podle níž byl Václav IV. císařovnou otráven přímo ve dnech pohřbu svého otce, jenomže přežil. (Během svého života ostatně "ustojí" několik atentátů. Snad i díky vysoké toleranci na alkohol, a tím i jiné drogy vydrží vyšší koncentraci jedu, než jeho spolustolovníci, kteří na otravu umírají.)

Náhle mizí ze scény
Václav IV. sice ví o panovačnosti své nevlastní matky, ale protože ho otravují dvorské ceremonie a raději se toulá po lesích, loví a užívá života, přenechává často vládu nad českou zemí právě v jejích rukách. A potenciální regentka se činí. Upevňuje moc, má úzké vztahy s církví… Možná by záhy pevně uchopila také otěže celé vlády, kdyby náhle nezmizela z politické scény! Neznámo kam. Neexistuje jediný dobový záznam o její smrti.
"…dne 14. února 1393 zemřela na svém sídle v Hradci Králové císařovna-vdova Alžběta(Eliška) Pomořanská," čteme jen strohou poznámku u Karlova moderního životopisce JiříhoSpěváčka. A teď pozor: "…jež … Václava v lásce neměla." Kolika lidem tehdy muselo odlehnout, když náhle ta stará ambiciozní dáma a nekompromisní intrikánka skonala?! Zejména tedy českému a římskému králi Václavu IV., ale také Joštu Lucemburskému, který jako synovec Karla IV. také natahuje ruce po obou trůnech… A co takoví "milci", královi rádci z řad nižší šlechty v čele s neúprosným intrikánem Zikmundem Hulerem? Ti by se za Alžbětiny regentské vlády opět rozplynuli v nic! Kdokoliv z nich měl důvod císařovnu-vdovu zavraždit. Mohla umřít přirozenou smrtí - jistě - ale to neodpovídá rychlosti, s jakou zmizela z politického života, a mlčení, jaké její konec provází.

Luboš Y. Koláček

"Erotická" korunovace
Karel je 2. září 1347 korunován českým králem. Blanka z Valois pak královnou.
"Za tímto účelem dal zhotoviti novou nádhernou korunu z čistého zlata posetou 120 drahokamy a stanoviti zvláštní listinou řád korunovační," píše prvorepublikový historik Rudolf Dvořák. Karlův unikátní Korunovační řád obsahuje celou řadu specifik. Mimo jiné tu následující: "Královnina košile a šat musí být zepředu i zezadu otevřeny až k pasu a pan arcibiskup ji musí pomazat svatým olejem na hlavě do podoby kříže, na hrudi a na lopatkách." Na "věčné časy" tak Karel umožní celebrujícím arcibiskupům, řídícím se jeho Korunovačním řádem, užít si pěkně zblízka nahého těla královny

Svatební trik na papeže
Karel potřebuje papežův souhlas, aby se mohl oženit se svou druhou ženou Annou Falckou. Ten ho však jen tak neudělí. Wittelsbachové, k nimž Anna rodově patří, jsou momentálně v klatbě a navíc se papež bojí příliš silného Lucemburka. Karlovi rádci proto vymyslí výtečný trik. Ovdovělý panovník se "na oko" uchází o dceru anglického krále, což papež schválí, vydává povolení ke svatbě - ale do kolonky "jméno nevěsty" už si Karel vyplní "Anna Falcká"! Papeže si tak definitivně rozhněvá, bude však císařem! Dokonce i s Eduardem III., králem Anglie se domluví. Slíbí mu napříště politickou i vojenskou podporu. Svůj slib dodrží.

Zaostřeno na dobu

Evropa
Na konci 13. století se obecně zhoršuje evropské klima. Kvůli tomu dochází k opakovaným hladomorům. Celá Evropa pak prochází na počátku 14. století obdobím vleklé hospodářské krize, která v některých oblastech, například v severní Evropě či ve Vlámsku, dokonce končí fatálním hladomorem. Ten s sebou nese i snížení obranyschopnosti lidského organismu. Bujení nakažlivých nemocí, včetně moru, začíná.

Anglie versus Francie
Mezi oběma evropskými mocnostmi zuří v letech 1337-1453 tzv. stoletá válka. Její příčinou je spor o nadvládu ve Flandrech a v jihozápadní Francii. Záminkou pak neuznání nástupnictví Eduarda III. na francouzský trůn. Angličané nakonec ztratí všechna francouzská území, která před válkou vlastnili, kromě Calais a Normanských ostrovů.

Evropa
Armády táhnou Evropou. Plenění dobytých vesnic, vraždění loupení a znásilňování obyvatel je běžnou praxí. Jenže všeho do času. Ke stoleté válce proto patří i častá lidová povstání - třeba takzvaná jacquerie ve Francii (1358), rolnická vzpoura v Anglii (1381), ale také průběžné městské rebelie ve Španělsku, Itálii či Nizozemí.

Vídeň
12. července 1359 vévoda Rudolf IV. Habsburský, zvaný Zakladatel, pokládá ve Vídni základní kámen k novému gotickému rozšíření Dómu svatého Štěpána. Podobně jako jeho tchán Karel IV. pozvedá význam Prahy a rozšiřuje katedrálu Sv. Víta, chce také Rudolf povýšit Vídeň a učinit z ní důstojné vévodské sídlo.

Wales
V červenci 1378 anglický špion Jon Lamb zavraždí Owaina Lawgoche, waleského vojáka, který ovšem ve stoleté válce bojuje na straně Francouzů proti Angličanům. Angličané mají na něj spadeno - také proto, že si úspěšný válečník brousí zuby na waleský trůn.

Litva
Pobaltská země se na konci 14. století stává největším státem východní Evropy. Litva totiž rozšíří svá území hluboko do nitra někdejší Kyjevské Rusi a navíc se roku 1386 sjednotí s Polskem.

Balkán
Po vážném narušení stability byzantské říše čtvrtou křížovou výpravou získávají Osmané ve 14. století výhodné podmínky k dalšímu rychlému postupu. Roku 1354 Turci přeplují úžinu Dardanelly a po vítězství na Kosově poli (1389) a u Nikopole 1396 se stávají pány Balkánu.

Zaostřeno na osobnosti

Osman I. Gází
Turecký sultán (asi 1258 - asi 1324) je považován za zakladatele mohutné osmanské říše. Své území začíná rychle rozšiřovat výboji proti Byzanci. Postupně se na jeho stranu přidává řada seldžuckých náčelníků. Turci si pod Osmanovým vedením osvojí umění mořeplavby a podnikají pirátské nájezdy na ostrovy v Egejském moři.

Klement VI.
Pierre de Rosieres (1291-1352) patří mezi papeže, kteří sídlí v tzv. avignonském zajetí. Odtud má blízko k francouzskému královskému dvoru, kde se mimo jiné stává učitelem budoucího císaře Karla IV. Dokud je Klement VI. u moci, jde Karlovi, už jako vladaři, na ruku. Pražské biskupství třeba povýší na arcibiskupství. Zaměřením je ale jedním ze "světských papežů" - spíše ctitel umění a estét než kněz.

Arnošt z Pardubic
První pražský arcibiskup pochází z rodu pánů z Pardubic. Během svých studií v Itálii se Arnošt (1297-1364) seznamuje s budoucím Karlem IV., následníkem českého trůnu, a spřátelí se s ním. Bude to právě on, kdo posadí na Karlovu hlavu českou korunu. Po založení pražské univerzity se roku 1348 Arnošt stane jejím kancléřem.

Ludvík I. Uherský
Za Ludvíkovy vlády dosáhne Uhersko postavení evropské velmoci a prožívá rozkvět. Král Ludvík (1326-1382) se opírá o nižší šlechtu a města, kterým poskytne četná privilegia. V roce 1367 založí první uherskou univerzitu v Pécsi.

Edvard z Woodstocku
Nejstaršímu synovi anglického krále Eduarda III. se přezdívá Černý princ (1330-1376). Přezdívka se však objevuje až téměř 200 let po jeho smrti. Buď odkazuje na barvu brnění, nebo vychází z Edvardova nadšení pro boj. Lidé říkávali, že bojuje jako satan či ďábel. Každopádně patří k nejslavnějším válečníkům své doby.

Albrecht III. Habsburský
Za vlády rakouského vévody (1349/1350-1395) z rodu Habsburků dochází k častým konfliktům mezi ním a jeho mladším bratrem Leopoldem. Jejich výsledkem je rozdělení rakouských zemí i samotné dynastie. Vzniká tak albrechtinská a leopoldinská linie Habsburků.

Johanna Bavorská
Jako první manželka Václava IV. se Johana (asi 1356-1386) stává římskou a českou královnou. Umírá však předčasně, aniž by svému muži dala následníka trůnu. Nad její smrtí se vznášejí otazníky. Podle jedné verze umřela na mor, podle jiné ji napadl Václavův lovecký pes. Své manželce dá král vystrojit velkolepý pohřeb, kterého se ale osobně nezúčastnil.
Zdroj: RF - HOBBY a časopis History revue. Děkuju /* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; } if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); } document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://go.cz.bbelements.com/please/showit/2444/5/3/7/?typkodu=js"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vOJTĚCH vOJTĚCH | E-mail | 26. dubna 2016 v 18:01 | Reagovat

Trochu bulvár, že? :D

2 laeti laeti | Web | 6. října 2016 v 5:07 | Reagovat

online pujcky tišnov ???

3 Eileenfut Eileenfut | E-mail | Web | 8. října 2017 v 23:49 | Reagovat

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
This offer has limited quantities!!!
Details on our website:
https://top-study.work

4 Danielvap Danielvap | E-mail | Web | 11. listopadu 2017 v 18:44 | Reagovat

Обратите внимание!!!
Реально полезная штука.
С помощью этого средства можно восстанавливать любые кожаные изделия.
Всегда пригодится в хозяйстве.
<a href=https://small-smile.ru/?p=10>восстановление кожи</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.