... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Pravěk

24. dubna 2008 v 21:46 | LaVoisin |  Pravěk
Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou relativní písemné prameny, tj. období do vzniku těchto pramenů. Užívá se též termínu prehistorie.
Pravěk zahrunuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od 3 milionů let před n. l. (rozhraní třetihor a čtvrtohor) do 4. tisíciletí před n. l. (platí ovšem jen pro některé eurasijské a africké oblasti). Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání v období pravěku prameny hmotné (archeologické kultury).
Dle materiálů užitých člověkem k výrobě nástrojů se pravěk obecně dělí (na základě Thomsenovy trojdobé periodizace z roku 1836 uzpůsobené pro vývoj na českém území):
1) Doba kamenná (cca 3 miliony let př. n. l. - 4. tisíciletí př. n. l.)
- Starší doba kamenná - Paleolit (cca do 11. tisíciletí př. n. l.)
- Mezolit (cca do 8. tisíciletí př. n. l.)
- Mladší doba kamenná - Neolit (cca do 5.200 př. n. l.)
- Eneolit (chalkolit, doba měděná, na Předním východě cca do 3.500 př. n. l.)
2) Doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
- Starší doba bronzová (cca do 1.550 př. n. l.)
- Střední doba bronzová (cca do 1.330 př. n. l.)
- Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)
3) Doba železná (cca 750 př. n. l. až 0)
- Starší doba železná (cca do 400 př. n. l.) - Doba halštatská
- Mladší doba železná (cca do 0) - Doba laténská
4) Doba římská (cca 0 až 400 n. l.)
5) Doba stěhování národů (cca po 400 n. l.)
Další způsoby periodizace pravěku:
a) podle způsobu získávání potravy:
- období přisvojovacího hospodářství. Člověk byl plně závislý na přírodě. Sbíral divoce rostoucí plodiny a lovil zvířata. Zemědělství neexistovalo.
- období výrobního hospodářství. Toto období zahájila neolitická revoluce cca - 10.000. Rozvíjelo se prvotní zemědělství. Z lovců a sběračů se stali výrobci potravy. Člověk byl samostatným a nezávislým na lovu a sběru.
b) podle technologie k výrobě nástrojů:
- období přizpůsobení si přírodních výtvorů - klacků, kostí a kamenů.
- období štípané indrustrie. Nejvhodnější surovinou byl pazourek.
- období hlazené a vrtané industrie. Bylo to nejmladší a technologicky nevyspělejší období.
c) podle uspořádání společnosti
- období života v tlupě o 20 - 30 členech
- období rodového uspořádání, přičemž se rozeznává matriarchát a patriarchát.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.