... Historie trošku jinak, aneb: "Bitvu sem presrál, ale dobro se vyspál!"

Člověk vzpřímený a doba kamenná

19. dubna 2008 v 9:43 |  Pravěk
V roce 1968 byl nedaleko Prahy (na Zlatém kopci v Přezleticích u Brandýsa nad Labem) nalezen vůbec jeden z nejstarších pracovních nástrojů, který kdy byl nalezen na našem území a jednalo se o pěstní klín z buližníku. V blízkosti tohoto klínového sekáče ležela i dlouhá kost (snad srnčí), která byla na jedné straně viditelně obroušená do ostří v podobě dlátka.
Již zmíněný Zlatý kopec byl před 7 až 9 tisíci lety vyvýšeným jezerním břehem v otevřeném terénu plném stojatých vod. A právě zde žili a vraceli se sem lidé starší doby kamenné.
Člověk vzpřímený. Latinsky: Homo erectus. Taky se mu říkalo: Pithecantropus. Neboli: opočlověk. Žil před 1,8 až 0,4 milionu let v Evropě, Africe a Asii. Systematicky již vyráběl kamenné nástoje dle kulturních stereotypů - achulská kultura reprezentovaná právě pěstním klínem. Dokázal uživat oheň a rozvíjel svoje lovecké technologie.
V evolučním vývoji pokračovalo zvětšování tělesné výšky a váhy, přestavba a růst mozku, docházelo také k přeměně chrupu a redukci velikosti stoliček. Zmenšil se objem žvýkacích svalů a snižoval se sexuální dimorfismus.
Homo erectus byl robustní, 170 - 180 cm vysoký, měl štíhlou postavu, která umožňovala efektivní chůzi a běh. Vážil 60 až 80 kg. Mozkovnu měl prodlouženou, úzkou a nízkou, zato mohutně stavěnou a v týlu byla protažená a zalomená v týlní val. Došlo také k prostorbitálnímu zúžení lebky. Čelo bylo masívní, dozadu ubíhající a nízké, s výraznými nadočnicovými valy. Měl velké lícní kosti, dopředu vystupující obličej, široký nos, čelisti a patro. Zredukovalo se také ochlupení těla a zmnožily se potní žlázy - vznikl tak nový termoregulační systém.
Potravinová orientace - lov zvířat doplněný sběrem rostlinné potravy.
Materiální technologie - kromě již výše zmíněné acheulské kultury se také začal prosazovat princip reciprocity a spolupráce a rozvoj naučených vzroců chování.
Komunikační schopnosti - neúplná jazyková kompetence. Byla založená na mimické a gestické komunikaci.
Pozn.: Homo erectus se před 1,9 - 1,8 mil. let derivoval z pokročilých afrických zástupců druhu Homo habilis nebo Homo ergaster. Před 700 - 400 tisíci lety se regionální populace Homo erectus transformovaly v archaického Homo sapiens.
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.